Extreme North/Extreme Solutions – Design, klimat och globalisering under 2000-talet


2 november 2005 25 november 2005


En utställning och ett seminarium om design som svaret på det stora frågorna, om urbanitet och energiförsörjning i ett globalt perspektiv från en skandinavisk plattform. 


Design har på 2000-talet blivit något mycket mer än att designa vackra ting. Om 1900-talet skapade social välfärd så står vi nu i Skandinavien inför en större utmaning. Vi bevittnar nu en global skiftning som under de närmaste årtiondena kommer att rita om världskartan i grunden. Asien och snart även Afrika utvecklas med explosionstakt. Det skapar en urban explosion som saknar motstycke. Men samtidigt etableras djupa politiska, sociala, ekonomiska och ekologiska problem.

Designfrågan – betraktat i ett större perspektiv – kommer här bli ett avgörande verktyg för att läsa de stora frågorna. Vad kan vi bidra med i en utveckling som skapar allt starkare segregation, i den urbana väven, men också mellan stad och landsbygd? Vad kan vi bidra med i en värld där de fossila bränslena inte kommer att räcka till en ensam energikälla? Hur kan våra erfarenheter från 1900-talet omvandlas till konstruktivt material på 2000-talet.


I samarbete med

Norska ambassaden i Stockholm, Norsk Form, Norska Designrådet, Nordea, Statoil och Sydkraft