Drumliner – Om människans ständiga strävan efter utveckling


18 augusti 2012, 19 augusti 2012, 22 augusti 2012, 23 augusti 2012, 24 augusti 2012, 25 augusti 2012, 26 augusti 2012

En föreställning av Mats Flink

Regi/idé: Mats Flink
Slagverkare: Björn Gideonsson
Dansare: Allison Ahl & Maria Jonsson
Producent: Cecilia Holm


Mats Flink gästar Färgfabriken med en egen föreställning.


Drumliner är inspirerad av romanen Mörkrets Hjärta (Joseph Conrad) som behandlar människans ständiga strävan efter utveckling och försök att förstå sig själv. Det är en föreställning där dans, teater, musik och film möts för att belysa motsättningarna mellan fångenskap/frihet och öppenhet/instängdhet. En slagverkare tar över rytmen från en pålningsmaskin och gör den till sin egen. Installationen skapar en plats där dansarna och slagverkaren utmanar varandra och vår syn på konstruktion och civilisation.


I media

”Så kan Drumliner också läsas som ett inlägg i miljödebatten. Vad gör vi egentligen med vår jord?””Drumliner får oss att se människan utan materia. Hur sårbara och skyddslösa vi är utan den arkitektur vi omger oss med.” Ylva Lagercrantz Spindler, SvD. Hela rescensionen finns att läsa här.


Relaterat

Drumlin är ett ord med keltiskt ursprung och betyder jordrygg. Ordet används som en vetenskaplig term om markens uppbyggnad och betecknar en flackt välvd kulle utsträckt i isrörelsens riktning. Drumlinen är bildad av morän, ofta bildad kring en bergkärna. Morän är det söndermalda berggrundsmaterial som bildades i inlandsisens bottenskikt. Området kring Hackvad i Närke anses vara ett av de allra finaste exemplen i landet på ett drumlinlandskap