Breaking Eyes – En utställning om teknik och nya medier


19 april 1996 19 maj 1996

Grupputställning

Medverkande konstnärer: Simo Alitalo, Andy Best & Merja Puustinen, Lova Hamilton, Mats Hjelm, Maria Liulia, Jamo Nauska & Matti Knaapi, Marjatta Oja, Erik Pauser & Cecilia Parsberg, Manna Karin Ryander & Per-Olof Sandberg, Helene Selvåg, Palle Torsson.


Breaking Eyes är en utställning med konst från de nordiska länderna där den röda tråden är en ny teknik och nya medier.


Över hela världen talas det om ny teknik och om nya medier, om att vi lever i en tid av genomgripande transformationer. Från ett industriellt samhälle baserat på stora maskiner och fysiska produkter är vi redan långt inne i ett informationssamhälle baserat på ettor och nollor, dvs något vi varken kan se eller ta på, men som radikalt förändrar våra levnadsvillkor, vårt sätt att tänka och våra sätt att kommunicera med varandra.

Breaking Eyes är en utställning med konst från de nordiska länderna där den röda tråden är en ny teknik och nya medier. Det är den första i sitt slag. Det är en bred presentation som inte bara handlar om att visa upp en konst som tar vara på vår tids nya möjligheter – utan lika mycket en möjlighet att diskutera och analysera vad dessa för oss alla så viktiga och avgörande förändringar egentligen för med sig.

Breaking eyes är en utställning som tar temperaturen på det samhälle vi lever i, och det vi kommer att leva i. Hur kommer nya kommunikationsmedel att på verka vår verklighet – och identitet? Hur påverkas vårt språk, våra uttrycksmöjligheter? Välkommen till en utställning för alla sinnen, Breaking eyes på Färgfabriken.