Magnus Larsson Beckers konstnärsstipendium 2003


6 december 2003 11 januari 2004

Stipendiatutställning
Stora salen, Färgfabriken


Beckers konstnärsstipendium 2003 om 150 000 kronor – som i år utdelas för sextonde året i följd – tilldelas konstnären Magnus Larsson som är född 1972 och som 1999 utexaminerades från Konsthögskolan Valand i Göteborg.


Juryns motivering

För Magnus Larsson är det i ett exakt närmast fotografiskt måleri som den stora konstnärliga möjligheten finns. I sina mänskliga portätt skruvar han elegant vår varseblivning genom att förskjuta och förändra det i första ögonkastet välbekanta och igenkännbara: två ögon sväller i onaturlig storlek, en mun upplöses och försvinner, en gestalts axlar har spänts till fysisk orimlighet.

Magnus Larsson tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2003 för sitt finstämda måleri och för sin förmåga att ge oss betraktare en skrämmande bild av hur människan kan missbrukas och kontrolleras i en värld där kött och blod ofta ersätts av manipulerade tecken.

Magnus Larsson visar i utställningen i stora salen på Färgfabriken en koncentrerad rumsinstallation med en svit nya målningar.


Relaterat

Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987, och har sedan dess visat sig ha en anmärkningsvärd förmåga att identifiera en ung talang på gränsen till genombrott. Varje stipendiat tilldelas en prissumma, som 2017 höjts från 150 000 till 200 000 kronor, samt en separatutställning som sedan år 2001 organiseras i samarbete med Färgfabriken.


Huvudpartners