Balans och Provokation – Samtida konst från Burma/Myanmar


8 september 2016 27 november 2016

Grupputställning
Stora salen, Färgfabriken

Konstnärer: The Maw Naing, Kolatt, Yadanar Win, Ma Ei 


I höst presenterar Färgfabriken en stor utställning med fyra aktuella konstnärer från Burma/Myanmar. Efter 50 år av militärdiktatur har en stark dynamisk konstscen vuxit fram i takt med den politiska utvecklingen, detta vill vi synliggöra med utställningen Balans och Provokation, för en svensk publik.


Sedan 2013 har Färgfabriken arbetat med olika projekt i Burma/Myanmar och etablerat ett omfattande kontaktnät bland konstnärer och arkitekter. Vi har mött flera samtida konstnärer med spännande uttryck och sett relevansen i att uppmärksamma landets rika och engagerande konstscen. Där starka expressiva performance och reflekterande installationer är de mest framträdande, likt ett flöde mellan balans och provokation.

Med utställningen vill vi belysa komplexiteten i det burmesiska samhället och den fängslande mix mellan lokala traditioner, samhällskritik och moderna influenser som utmärker den kulturella utvecklingen. Genom konsten speglas också de svårigheter som det innebär att gå från diktatur till en skör demokrati.

Medverkande konstnärer

The Maw Naing (f. 1971) är filmregissör och installationskonstnär. Han kommer att delta i utställningen med sitt verk In and Out of Thin Layers, en storskalig installation som innefattar ett femtiotal myggnät i varierande kulörer, som hänger från golv till tak. Verket är tydligt influerat av buddismen och bjuder in besökaren att delta i verket genom meditation. Här blir synen på andlighet som ett verktyg för att uppnå balans i samhället påtaglig.

Kolatt (f. 1987) arbetar med performances och film som fokuserar på HBTQ-frågor, vilka problematiserar den rådande konservativa synen på kön och identitet i Burma/Myanmar. Kolatt har via Färgfabriken fått ett residensstipendium via IASPIS och kommer under vernissagen den 8 september att hålla ett performance i stora salen. Kolatt deltar i utställningen med videoverket King and Queen tillsammans med konstnären Yadanar Win.

Yadanar Win (f. 1990) är en performancekonstnär som genom sina verk undersöker sin egen identitet och roll som förvärvsabetande kvinna i dagens Burma/Myanmar. I Kolatt och Yadanar Wins gemensamma verk, King and Queen, förvandlar de en traditionell burmeisisk bröllopsceremoni till någonting annat genom lek, iscensättning och ifrågasättnande av rådande roller och föreställningar.

Ma Ei (f. 1978) är en konstnär som bland annat arbetar med att utforska kvinnorollen i dagens Burma/Myanmar och tittar närmare på förhållandet och motsättningarna mellan den traditionella och den rådande bilden av vad en kvinna är och bör vara. För att illustrera detta experimenterar hon bl a med attribut som kläder, ryktesspridning och sex. Ma Ei deltar i utställningen med videoverket Strawberry Piece.

Fördjupning

Samtidskonsten i Burma/Myanmar genomgår en stor förändring. Mellan 1960 och 2010 då landet var isolerat under militärdiktaturens styre bildades ett ekosystem av grupper som kämpat för att upprätthålla en kreativ miljö, utan stöd från regeringen eller omvärlden. Små gallerier och privata sfärer blev den främsta basen för rörelsen. I detta växte det fram en protestkultur, skapad ur en vision om en bättre framtid.

Idag då det finns nya förutsättningar och stöd, har en värld av möjligheter öppnats för samtida konstnärer vars tidigare verklighet handlade om kamp mot censur, traditionalism och en ständig brist på resurser. Med växande självförtroende kan konstnärer i Burma bära med sig vetskapen om att de banar väg för förändring.
Vissa konstnärer inriktar sig på performancekonst, vilken är obeständig till sin natur, och andra på att återgå till figurativ konst eller impressionistiskt måleri.

Konstnärernas olika metoder är finkänsligt utvecklade under det senaste århundradet.
Konstnärer i Burma har haft begränsade möjligheter att uttrycka sig men är idag inte längre bundna till militärdiktaturens restriktioner. Flera generationer kommer att bevittna förändringen och skapa konst som definierar denna kritiska tid i landets historia.

I Balans och Provokation är fyra konstnärer utvalda, för sina innovativa processer, för deras förmåga att experimentera med nya medier och personliga erfarenheter av att leva i Burma under de senaste fyra årtiondena, samt deras förmåga att undersöka det samtida burmesiska samhället utifrån alternativa perspektiv.

I sin installation av myggnät utforskar The Maw Naing olika aspekter av att leva i Burma. Buddhismen är en viktig del av vardagen för många människor, även för icke-praktiserarande är religionen en stor del av vardagslivet. Detta bidrar till sinnesfrid och balans, men också till separatism och provokationer.

Ma Ei utforskar de traditionella och konservativa förväntningar som det burmesiska samhället har på kvinnor, där hon i sin livsstil och genom sin konstnärliga strategi utmanar och provocerar publiken. Dagens politiska ledare imiterar de forna kungarna och drottningarna när de gnabbas och köpslår. På ett humoristiskt och absurt sätt har Yadanar Win och Kolatt lyckats karikera de politiska ledarna genom att drapera sig i traditionella högtidskläder.

I mötet mellan landets maktbalans, politikens inneboende provocerande kraft och den meditativa balansen hos buddhismen befinner sig Burma i förändring, med konstnären som uttolkare.


Nathalie Johnston, curator verksam i Burma
Yangon, July 2016

Bild från Kolatts instagramkonto: @kolattart

Kolatt är en av fyra konstnärer som deltar i höstens stora utställning, Balans och Provokation – Samtida konst från Burma/Myanmar, på Färgfabriken i höst.


Utställningen visar fyra samtida och spännande konstnärer från Burma som kommer visa sina verk på temat balans och provokation. Performace  är  stort  som konstnärligt  uttryck  i  Burma /Myanmar, ett land som just frigjort sig från ett halvt sekel av militärdiktatur, något som fått konstlivet att bubbla och sjuda av kreativitet.

Kolatt är en känd performance-, film- och bildkonstnär främst verksam i Sydostasien. I utställningen på Färgfabriken deltar han tillsammans med konstnären Yadanar Win, med ett gemensamt och nyproducerat videoverk och en installation, med titeln King and Queen

I Kolatts problematiserar ofta i sitt arbete den rådande synen på kön och identitet i Burma/Myanmar, vilket även blir tydligt i hans medverkan på Färgfabriken. Genom Färgfabrikens förmedling, har Kolatt mottagit ett residensstipendium vid IASPIS och befinner sig därför just nu i Sverige. Den 5 augusti höll Kolatt ett performance i Arkivhusparken, Smedjebacken. Detta uppmärksammades i två artiklar, i Dt och Dala-demokraterna, där man också kan läsa om utställningen på Färgfabriken och Kolatts konstnärsskap.

Artiklarna hittar ni här:

DT, 02.08.2016, ”Urpremiär – burmesisk konstnär skapar något i genomskinlig plastkub” http://www.dt.se/kultur/konst/urpremiar-burmesisk-konstnar-skapar-nagot-i-genomskinlig-plastkub

Dala-demokraten, 02.08.2015, ”Performancekonst i Smedjebacken” http://www.dalademokraten.se/kultur/konst/performancekonst-i-smedjebacken

Se en dokumentation av Kolatts performance i smedjebacken här.

Ladda ned utställningskatalogen genom att klicka på bilden!

I media

Recension i DN av Julia Svensson

Intervju med Yadanar Win och Kolatt i Bon

Hör en intervju med Ma Ei och Nathalie Johnston i radions P4

Artikel och radioreportage från vernissagen 8/9 av Asia Calling, med intervjuer med konstnärerna och curator Nathalie Johnston