Att ragga bortom CIS-normen


16 november 2013

Seminarium
Färgfabriken


Färgfabriken & Transformering.se presenterar i samarbete med Transtemadagen: ”Att ragga bortom cisnormen”. En eftermiddag med panelsamtal om att vara trans* och ragga roligt och riskfritt, mot bakgrund av Sonja Nilssons utställning.


Sonja Nilssons utställning iscensätter en social situation full av osäkra moment, som bland annat vidrör avslöjandet av en trans*identitet och de våldsamma konsekvenser som följer av det. Med utställningen som bakgrund och inför Transgender Day of Remembrance arrangerar Färgfabriken & RFSL Ungdom en eftermiddag med panelsamtal om att vara trans* och ragga roligt och riskfritt, samt en exklusiv presentation av Sonja Nilssons utställning med performancekonstnären Jenny Grönvall/Peggy Sue.

Program

13:00-13:30 Performancekonstnären Jenny Grönvall presenterar Sonja Nilssons konstnärskap och leder genom utställningen. Valda höjdpunkter i utställningen kommer belysas ur Peggy-Sue’s perspektiv.
13:30-14:45 Panelsamtal om att ragga bortom cisnormen: Hur gör man det roligt och riskfritt att ragga? Måste man komma ut som trans*? Hur och när i så fall? Hur påverkas ens förmåga att sätta gränser av faktorer som bekräftelsebehov, lust och osäkerhet?

Medverkande: Aleksa Lundberg (skådespelerska), Sooz Romero (RFSL Stockholm), Jojo Stenberg (SVAR PÅ TAL), Valentine Tullgren (lagerarbetare).
Moderator: Hanna Hannes Hård (Transformering.se)


Relaterat

Sonja Nilssons utställning på Färgfabriken består av några spöklika scener som leder besökaren genom en rusig utekväll där några främlingar går hem tillsammans. Utställningen iscensätter en social situation full av osäkra moment, som bland annat vidrör avslöjandet av en trans*identitet och de våldsamma konsekvenser som följer av det.

Transformering.se  är RFSL Ungdoms hemsida med information om det mesta som rör att vara ung och trans*. Den som har frågor kan maila RFSL Ungdoms personal på trans@rfslungdom.se. På sidan finns också transbloggen som uppdateras regelbundet med aktuell politisk bevakning, intervjuer och trans*kultur.

Jenny Grönvall är en interdisciplinär konstnär som jobbar med performance, videokonst och mer traditionella konstformer. I sin konst utforskar hon sociala normer och estetiska hierarkier. Hon bor i Malmö och använder sig ofta av identiteten Peggy-Sue som ett konstnärligt verktyg, ett socio-plastiskt material, i sina performance.


I samarbete med