Gylleboverket Älskade älskade älskade


19 september 2020 14 februari 2021

Separatutställning
Stora salen, Färgfabriken


Hösten 2020 inleds Färgfabrikens undersökande av symbiotiskt tänkande med en utställning och rumsinstallation av konstnärsgruppen Gylleboverket. För utställningen på Färgfabriken består gruppen av konstnärerna Etta Säfve, Jona Elfdahl och Shelley Sharr.

Gylleboverkets arbetsprocess är undersökande, ofta längre skeenden där tematiska frågeställningar och olika uttrycksformer och discipliner hakar i varandra, med avstamp i samtidskonst – ett arbetssätt med ett nära släktskap med Färgfabrikens metoder. Efter flera månaders förberedelser i ateljén i Skåne fick installationen under tre veckor växa fram till sin slutgiltiga form på plats på Färgfabriken. Ljudet i verket är inspelat i och skapat för rummet i samarbete med sångerskan Safiye Bahadir och ljudläggare Jan Alvemark.

Om konstnärsgruppen

Gylleboverket är en konstnärsgrupp och en plattform för samtida konst och kultur med bas i en gammal industribyggnad på landsbygden i östra Skåne där de arrangerar olika kulturprogram, filmvisningar och konstnärsresidens. De samarbetar ofta med andra konstnärer och personer från olika fält.

Gylleboverket arbetar platsspecifikt och i många olika tekniker, med processer och ritualer som undersöker samtida men också fundamentalt mänskliga frågeställningar. Gruppen har tidigare ställt ut på bland annat Ystad Konstmuseum, Warehouse 9 i Köpenhamn och Verkstad Konsthall i Norrköping.

Fördjupning

Yttre och inre landskap
Emilia Rosenqvist, curator Färgfabriken

Djupekologi
Gylleboverket

Dokumentation

Filmdokumentation av utställningen och samtal med konstnärerna av Malin Korkesalo.


Relaterat

Samarbetet med Gylleboverket har utvecklats inom projektet Symbiosis, i vilket olika idéer och kunskapsområden möts för att utforska ett ”symbiotisk” tänkande. Läs mer om Symbiosis här.

Gylleboverkets hemsida.


Tack till

Trafikverket

Med stöd från Stockholms stad, Region Stockholm och Kulturrådet.