10°C – Recept från Forsmarks Skärgård – Konst, kokbok eller inlägg i miljödebatten?


31 mars 2016

Bokpresentation och middag
Kaféet, Färgfabriken

Medverkande: Carl Johan Erikson, Karin Willén och Jesper Olsson


Den 31 mars presenterar författarna boken 110°C – Recept från Forsmarks skärgård, och Jesper Olsson läser ur sitt efterord. Bok, och fisk, kommer finnas till försäljning! I Färgfabrikens Kafé lagar Isak Wiig från svenska kocklandslaget halstrad strömming enligt bokens recept. Fisken är fångad i närheten av Forsmarks kylvattenutsläpp.


10°C – Recept från Forsmarks skärgård är något så ovanligt som en hybrid mellan en kokbok och experimentell samtida konst som dessutom kan läsas som ett inlägg i debatten om människans miljöpåverkan. Konstnärerna Carl Johan Erikson och Karin Willén har var sitt sommarhus i närheten av Forsmarks kärnkraftverk. För några år sedan började de att tillreda och bjuda på fisk från området i en serie konstnärliga aktioner. Nu har de sammanställt tolv fiskrecept i denna ”muterade” kokbok som också innehåller bilder från en ”dykritual” i varmt kylvatten samt efterord av författaren Jesper Olsson.


I arbetet med boken har Erikson och Willén tillagat fisk som är fångad i närheten av kylvattenutloppet från Forsmarks kärnkraftverk. Vid utloppet är vattentemperaturen betydligt högre än normalt vilket påverkar fisken och andra organismer. Till exempel bidrar det varmare vattnet till att fiskarnas ämnesomsättning och storlek ökar vilket samtidigt innebär en större påfrestning på deras inre organ. Kanske är det till och med så att genetiska mutationer och evolutionära språng under kort tid ägt rum i dessa vatten? Hur bör vi i så fall förhålla oss till de förvandlingarna?

Jesper Olsson skriver i efterordet: ”På ett av fotografierna är det gröna mer kompakt, mer articifiellt. Som om fotosyntensen slagit fel.” Han fortsätter: ”Denna vaga oro i kombination med kokboksgenrens praktiska och muntra målmedvetenhet anger grundtonen i Eriksons och Willéns receptsamling. En kokkonst av andra graden, kanske man kalla det. För till skillnad från de ingrepp i naturen som en gång, i historiens gryning, separerade det kokta från det rå, som lade grunden till en struktur för kultur och natur, så är det här en konst som vill upphäva den typen av skillnader – eller åtminstone undersöka och fundera kring deras (o)hållbarhet idag.”

Om författarna

Carl Johan Erikson är konstnär och arbetar ofta med konceptuella dokumentationer av praktiker, fenomen och artefakter i frikyrkliga miljöer och kontexter. Han har tidigare givit ut tre böcker på OEI editör. Armageddon – The End: a topographical survey (2013) blev nominerad till Svenska fotobokspriset 2014.

Karin Willén är konstnär och arbetar med verk och verksamheter inom stadsutveckling och politik. 2006 fick hon Stockholms arkitekters pris och i samband med Stockholms stads programsamråd för Slakthusområdet 2016 är hon en av initiativtagarna till Platsdriven parallellprocess.

Jesper Olsson är litteratur- och mediehistoriker vid Linköpings universitet och har bland annat forskat kring konkret poesi, bandspelaren som estetisk teknologi och litteratur och digitala medier. Han är också verksam som kritiker i Svenska Dagbladet och var med och grundade tidskriften OEI.

10 grader Celsius. Erikson och Willén. Jon Brunbergs förlag