Öppning av Experiment Stockholm!

Öppningen av Färgfabrikens senaste utställning Experiment Stockholm var mycket välbesökt. Drygt 2 000 nyfikna och glada vernissagegäster närvarade under kvällen. Färgfabrikens konstnärliga ledare Joachim Granit introducerade utställningen följt av Stockholms stadsarkitekt Karolina Keyzer samt bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan, som båda invigningstalade. Karolina Keyzer refererade i sitt tal till Färgfabrikens föregående utställning Stockholm on the move, 2012, som bland annat tog upp frågan om hur Stockholm skulle kunna ta emot 100 000 flyktingar. Ett mycket viktigt ämne, och som också är högaktuellt på grund av de rekordstora flyktingströmmarna som just nu pågår i Europa. Keyzer framhöll även betydelsen av att personer med olika professioner kan ha tillgång till en så dynamisk mötesplats som Färgfabriken utgör, för att diskutera, och kanske till och med lösa problem.

En inspirerad Mehmet Kaplan betonade Jens Evaldssons projekt Maretopia (i samarbete med Konstfack Inredningsarkitektur & Möbeldesign) som mycket betydande för Stockholms potential. Maretopia handlar om Stockholms vatten, som en ännu outforskad och således oexploaterad plats att bygga, bo och vistas på. Kan man till och med bygga och bo under ytan?

Färgfabriken ser fram emot att möta den kommande publiken med visningar, workshops, seminarier, föreläsningar och mycket mer.

Varmt välkomna att delta i Experiment Stockholm!