Nu väcks alternativa tankar om Stockholms framtid!

På Färgfabriken pågår just nu ett intensivt arbete, med att utforma idéer, förslag och visioner om Stockholms framtid. Masterstudenter från KTH:s arkitekturprogram undersöker fem olika framtidsscenarier under ledning av fem internationella workshopledare. Det är den andra delen i projektet Stockholm on the Move och kommer ligga till grund för den kommande utställningen i Färgfabrikens stora sal.

Stockholm och dess infrastruktur skärskådas från olika håll, i flera fall handlar det om att byta fokus och upptäcka något nytt.

Ivan Kucina (University of Belgrade) och hans grupp undersöker vattnets roll i staden och dess infrastruktur. Stockholm vilar på en mängd öar omringade av vatten – hur kan vattnets förmåga att dela upp och dela av staden förvandlas till något som istället håller samman den? Hur kan vårt gemensamma vatten bli en plattform för möten?

Johan Berglund & Josep Mias (42 architects & Bartlett School of Architecture respektive Mias Arcquitectes) och deras grupp undersöker begreppet Öar. Öar får ofta specifika och ekologier. De omges ofta av mytologier och mystik. Hur kan ett mytologiskt perspektiv kring öar appliceras på Stockholm och vad skulle kunna bli den specifika ekologin här? Kan vi ana den om vi skapar våra egna, fantasifulla och utopiska öar? Finns där en okänd kontinent, ett ”andra Stockholm”, som vi ännu inte upptäckt?

Gerard Reinmuth (Terroir) och hans studenter tittar lite närmre på Sårbarhet och återhämtning. Hur stabilt är Stockholm och dess infrastruktur? Var och vad är de känsliga punkterna i vår huvudstad? Och hur hanterar vi dem? En sårbar stad kan också lära sig att hantera och återhämta sig från det den utsätts för – hur kan man omvandla denna erfarenhet till något nytt? Till något för framtiden?

Jonathan D. Solomon (School of Architecture, Syracusa University) och hans grupp vänder helt på perspektiven och tar bort det som vi kanske ser som den allra mest fundamentala delen av en stad – den fasta marken. Hur ser Stockholm ut om man tänker sig staden utan den traditionella infrastrukturella grunden och istället skapar en stad som vilar på helt andra fundament? Infrastruktur relateras oftast till vägar och järnvägar. Men fotgängarna då? Hur skapar vi en promenadstad på riktigt och anpassar resten efter detta perspektiv?

Olga Tarrassó (Espinas I Tarrassó) och hennes studenter letar efter de oupptäckta tillgångarna i Stockholmsregionen. När infrastruktur planeras och realiseras utgår man ofta från det som redan påbörjats, långt tillbaka i tiden. Men kanske missar man något? Vilka slumrande tillgångar finns i Stockholmsregionen och i sådana fall, varför upptäcker vi dem inte?

Arbetet med att skapa har precis börjat och vi rapporterar kontinuerligt från processen i Stockholm on the Moves egna blogg här. Om du vill läsa mer om varje scenario och respektive workshopledare klicka här.

Slutresultatet från gruppernas arbete kommer att presenteras i utställningen Stockholm on the Move som öppnar 22 november.


Jonathan D. Solomon och hans grupp tänker sig ett Stockholm utan grund – en stad som vilar på helt nya och andra fundament.