Investeringar för samhällsnytta, konferens 7 mars på Färgfabriken!

Stockholms läns befolkning växer i snabb takt. Med ett halvsekel av underinvesteringar i transportinfrastrukturen har regionen redan nu mycket stora kapacitetsproblem i alla trafikslag. Hälften av alla de nya invånarna består av nyfödda barn som först om 20 år kommer att ta plats i rusningstrafiken. Det finns inga tecken på att befolkningsökningen kommer att mattas av. I spåren av en snabbt växande Stockholmsregion följer många utmaningar men ökningen kan också skapa nya möjligheter och locka fram kreativa lösningar.

Torsdagen  7 mars, kl. 14–17, samlas vi återigen i Färgfabrikens takvåning och diskuterar infrastruktur och Stockholmsregionens framtid från ännu ett perspektiv.

Konferensen anordnas i samarbete med Stockholms handelskammare.

Medverkande:: Göran Cars, KTH Anna Wersäll, Stockholms Handelskammare. Pete Slover, jurist och journalist från Austin, Texas, USA Björn Hasselgren, KTH Konstantin Spinos, Veidekke Erik Bromander, Näringsdepartementet Erika Ullberg, Oppositionslandstingsråd (S) Kristoffer Tamsons, Trafiknämnden Stockholms läns landsting (M). Moderator är Fredrik Johansson, Stockholms Handelskammare.

Tid: 7 mars 2013, kl 14-17
Språk: svenska, förutom Pete Slover som kommer att tala på engelska
Fri entré, o.s.a. till Karin Englund.

Varmt välkomna!

Konferensen genomförs i samarbete med: