”Hur kan Stockholm bygga för fler, med fler?”

Igår var det seminarium och debatt på temat ”Hur kan Stockholm bygga för fler, med fler” på Färgfabriken. Alla parter verkar överens om att vi måste bygga mer, men frågan exakt HUR vi ska kunna bygga mer för låg- och medelinkomsttagare hänger fortfarande i luften. Kravet att alla byggprojekt ska gå ekonomiskt plus är starkt. Samtidigt är brist på överkomliga bostäder i Stockholm det största hotet mot både integrationen och mot samhällsekonomin i stort. Här borde finnas utrymme för att se kommunernas ekonomi i ett större perspektiv och släppa den snäva synen på vad som är ”bra ekonomi” i ett byggprojekt. Anna Granath Hansson, KTH, gjorde ett väldigt uppskattat inlägg där hon berättade om hur man i Berlin och Hamburg aktivt jobbade för att skapa socialt blandade områden.