Forskningsforum: Innovation för hållbar livsmiljö. 24 mars.

Som ett led i ett pågående samarbete är Färgfabriken glada att kunna husera ett evenemang inom Sveriges Arkitekters satsning ”Agenda Livsmiljö”:

Forskningsforum: Innovation för hållbar livsmiljö – Hur går vi från kunskap till handling?

24 mars kl 9.00 – 16.30

Färgfabriken, Takvåningen. Anmälan krävs.

Vilka insatser krävs av staten för att kommunernas satsningar på innovation för en hållbar stadsutveckling ska ge bostäder som möter behovet? Hur ser den livsmiljö ut som kan göra detta möjligt?

Under vårvintern har Sveriges Arkitekter och STD-företagen tagit del av en mängd innovationsprojekt runtom i landet som handlar om livsmiljö för hållbar stadsutveckling. Forskare har beskrivit kunskapsfronten. Man har intervjuat aktörer om hur de ser på innovationsutmaningarna, vad de arbetar med och vilka de strategiska utvecklingsfrågorna är när det gäller sådant som:

    medborgardialoger kring vision och målbild,
    kommunens ansvar och möjligheter att bygga en bra spelplan för innovation som har användarna i fokus,
    upphandlingskunskap som främjar innovation,
    affärsmodeller för samverkan och tjänsteutveckling i tidiga skeden och
    hur långsiktiga stadsutvecklingsprojekt kan formas för att möta nya finansiärer.

På årets Forskningsforum redovisas resultatet av utredningen och förslaget till nationell strategisk innovationsagenda. Syftet med agendan är att peka på vilka statliga satsningar som bedöms ha störst strategisk betydelse för att lyfta den sociala dimensionen i en nationell modell för hållbar stadsutveckling. Stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan deltar.

Här presenteras några av de främsta svenska exemplen på hur kommuner, högskolor och företag mobiliserar brett med företag och högskolor för att hitta konkreta helhetslösningar där sociala, ekologiska och ekonomiska krav och förutsättningar möts i innovativa rumsliga helhetslösningar. Utifrån exemplen kommer man samtala med publiken kring de strategiska utmaningar vi står inför och hur en aktiv statlig politik kan medverka till att sprida erfarenheter och föra goda idéer till ett genomförande.

För information om programmet, anmälan och kontaktuppgifter, läs mer här.