Färgfabriken exhibiting at the UN in New York / Färgfabriken ställer ut i FN:s högkvarter i New York.

Färgfabriken is at the moment exhibiting at the United Nations headquarters in New York. Färgfabriken has, in collaboration with Challenge’s Forum, developed the exhibition 20 Years of United Nations Mine Action Service: Needs Driven and People Centred with a Mission to Save and Protect Lives focusing on the United Nations Mine Action Service (UNMAS) 20 years of work since its establishment of UN General Assembly in 1997.

UNMAS was founded to lead the UN in the work against land mines and other explosive remains, and since then it has trained millions of individuals so that they can reduce the risk of injury or death from them. UNMAS is currently working in 18 countries and territories around the world.

UNMAS’s work is more important than ever in the uneasy time of conflicts in for example, Syria and Iraq. Where road bombs and wreck ministries create suffering and prevent humanitarian aid and reconstruction of a civil society.

The exhibition, which opens on the 4th of April, 2017, outside the UN General Assembly in New York, follows Mission in Motion: Peace Made Possible focusing on peacekeeping operations and the challenges that UN representatives and people in conflict areas need to relate to.

Färgfabriken ställer ut i FN:s högkvarter i New York. I samarbete med Challenges Forum har Färgfabriken utvecklat utställningen 20 Years of United Nations Mine Action Service: Needs Driven and People Centred with a Mission to Save and Protect Lives som fokuserar på United Nations Mine Action Service (UNMAS) 20-åriga arbete sedan dess etablering av FN Generalförsamling 1997. 

UNMAS grundades för att leda FN i arbetet mot landminor och andra explosiva lämningar och har sedan dess utbildat miljoner av individer så att de själva kan minska risken för att skadas eller dö av dessa. UNMAS arbetar för närvarande i 18 länder och områden runt om i världen.

UNMAS arbete är viktigare än någonsin i en orolig tid med konflikter i exempelvis Syrien och Irak. Där vägbomber och försåtsmineringar skapar ett lidande och förhindrar humanitär hjälp och återuppbyggnad av ett civilt samhälle.

Utställningen som öppnar den 4 april 2017 utanför FN:s Generalförsamling i New York följer utställningen Mission in Motion: Peace Made Possible som fokuserar på Peacekeeping Operations och de utmaningar som FN-representanter och människor i konfliktområden måste förhålla sig till.