Faculty of Action presents Performance Gossip – this is important!

Som en upptakt för Faculty of Action på Färgfabriken görs ett samarbete med Nordisk Gästateljé Malongen/NKF i form av öppet hus med publikt samtal.

Tid: måndag 15 oktober kl 18.00-21.00
Adress: Nytorget 15 A, Stockholm

Deltar gör IntraGalactic arts collective, Osäkerhetsprincipen och PALS! med Malin Ståhl, Anita Wernström, Rúrí, Diana Agunbiade-Kolawole, Anna Kinbom, Lovisa Johansson och Erik Wijkström i ett samtal om förutsättningarna för performance inom bildkonsten.

Dessutom kan alla som vill framföra sina tankar och funderingar kring performance som konstform under 5 min.

Anmälan för att göra din egen 5 minuters preentation:
https://doodle.com/poll/74s2vw4874ixbffi

Språk engelska och svenska.

Kontakt intragalacticartscollective@gmail.com

Välkommen till Nordisk Gästateljé Malongen/NKF,
För tillgänglighet kontakta NKF.

—————————————————————————–

For Faculty of Action at Färgfabriken a collaborating is taking place with with Nordisk Gästateljé Malongen/The Nordic Art Association Under the title Faculty of Action presents Performance Gossip – this is important! we host an open house evening on Monday 15 October at Malongen.

Time: Monday October 15 at 6-9 p.m.
Adress: Nytorget 15 A, Stockholm

Participating organisations are IntraGalactic arts collective, Osäkerhetsprincipen and PALS! with Malin Ståhl, Anita Wernström, Rúrí, Diana Agunbiade-Kolawole, Anna Kinbom, Lovisa Johansson and Erik Wijkström in a conversation on the conditions for performance within visual arts.

In addition there is an open call for 5 minute presentations of thoughts and opinions on performance as an art form.

Register for 5 doing your own minute presentation:
https://doodle.com/poll/74s2vw4874ixbffi

Language English and Swedish.

For information contact intragalacticsrtscollective@gmail.com

Welcome to Nordisk Gästateljé Malongen/Nordic Art Association
For accessibility please contact the Nordic Art Association.