Eken magasin skriver om Stockholm on the Move.

Oscar Freyre skriver i Eken magasin om Stockholm on the Move.

”Liksom min egen ståndpunkt försöker utställarna varna för huruvida stadens utvidgning mot exploatering av mer avlägsna områden, där isolerade förorter spretar ut åt alla håll, inte bara fördyrar infrastrukturen utan också segregerar medborgarna. Och hur blir det med arbetspendlingen då? Inget utrymme för smart infrastruktur där inte.

Läs hela artikeln här.