Bulding Blocks i Mostar med fokus på miljön.

Den 29 januari öppnar Färgfabrikens Building Blocks på Ada Center i Mostar, Bosnien-Hecegovina. Barn och lokala arkitekter har sedan april 2015 utforskat arkitekturens möjligheter. Av  fem inlämnade  designförslag valdes huset Tornado of Fun ut för att vidareutvecklas under en workshop i oktober 2015 och nu realiseras i utställningen på Ada Center. Den grupp av barn som står bakom Tornado of Fun har lagt fokus på miljö och förnybar energi och huset drivs av både vind- och solkraft. I utställningen presenteras även övriga fyra designförslag som modeller och ritningar.

Utställningskonceptet Building Blocks utvecklades av Färgfabriken och Medium 2010 och har sedan dess utvecklats till utställningar på Färgfabriken (2010), Norsk Form i Olso (2011), Felleshuset i Berlin (2012) och Ada Center i Mostar (2015). Läs mer om Building Blocks här.

Läs mer om Building Blocks Mostar här.