Bokrelese Allborgarrätten: Försök till en urban allemansrätt av Jan Rydén