Åsikter om Lövholmen? Gör din röst hörd!

 

Hur ser det ut med Lövholmen nu? Vi vet fortfarande inte när nästa samråd kommer ske, men saker börjar redan hända här – rivningen av Spredfabriken, den enda byggnad som fått rivningslov hittills, verkar till exempel komma igång det närmsta halvåret.

Vad nästa planförslag kommer att visa är osäkert, men nu har du möjlighet att påverka planen genom att visa vad just du tycker är viktigt med det framtida Lövholmen i vår enkät. Vi sammanställer svaren efter sommaren och använder sedan resultaten i vår framtida kommunikation och opinion kring Lövholmen, som när vi skriver exempelvis debattartiklar och yttranden. 

Bör det byggas hyresrätter eller bostadsrätter? Hur ska kulturhistorien förvaltas? Hur ska vi samsas om utemiljöerna på Lövholmen? Berätta vad du tycker i enkäten här. Det tar bara 5-10 minuter och ger oss mer på fötterna när vi engagerar oss i frågan. Tack!