Animachines: Seminarier om Indonesiens väg till demokrati

Under våren 2015 visar Färgfabriken den indonesiska konstnären Heri Donos verk i separatutställningen Animachines. Med humor som verktyg ifrågasätter och avhandlar Heri Dono sin samtid och den globala utvecklingen. Hans konstnärskap präglas tydligt av samhället runtomkring honom och därför ger Färgfabriken två föreläsningar om Indonesiens historia, politiska och demokratiska utveckling.  

Del 1: 4/6 kl. 18.00 – Indonesiens självständighetskamp 

Olle Törnquist, professor i Statskunskap och Utvecklingsforskning, vid Universitetet i Oslo, talar om de misslyckade försöken att bygga demokrati, till det bortglömda folkmordet för 50 år sedan på världens största radikala folkrörelse. 

Del 2: 7/6 kl. 14.00 – Indonesiens väg från militärregin till demokrati 

Anders Uhlin, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, pratar om Indonesiens politiska utveckling till idag och vad som ledde fram till att president Suharto tvingades avgå 1998. 

Föreläsningarna följer kronologisk ordning men är fristående från varandra, föreläsningarna är kostnadsfria och det krävs ingen föranmälan.

Till Facebookevenemang: https://www.facebook.com/events/1585509578371066/

Varmt välkommen!