Andreas Gedin i samtal med Henrik Berggren

Den svenska modellen och det förflutnas idé om framtiden

– Andreas Gedin i samtal med Henrik Berggren

20 februari kl 14 på Färgfabriken
Samtalet ingår i entréavgiften.

I anslutning till Andreas Gedins utställning En brutal vridning kring en axel hålls ett publikt samtal mellan konstnären och Henrik Berggren, journalist, författare och historiker.

Andreas Gedins installationsbaserade utställning En brutal vridning kring en axel bygger på bearbetningar av dels Villa Göth i Uppsala, som sägs ha gett upphov till begreppet ”nybrutalism” (en avskalad stil som strävade mot en slags ursprunglig modernism), och av Volvo Amazon, folkhemsbilen framför andra. Gedins ingång till utställningen har varit ett intresse för, och fördjupade studier av, den tid i vår historia då folkhemsbegreppet och idén om den svenska modellen formades.

Henrik Berggren har skrivit bland annat Är svensken människa? Med Lars Trädgårdh om ”den svenska modellen” och våra föreställningar om folkhem och kollektivism (2006) och Underbara dagar framför oss, en biografi över Olof Palme (2010).  2014 debuterade han som skönlitterär författare med en historik thriller om det spanska inbördeskriget, Det röda arvet. Han har också varit kulturchef på Dagens Nyheter samt undervisat och forskat i historia på Södertörns högskola.