Samråd om detaljplan för Lövholmen har startat

Färgfabriken befinner sig mitt i det gamla industriområdet Lövholmen som ligger i nordvästra Liljeholmen mellan Liljeholmsviken i norr, Lövholmsvägen i söder, stadsdelen Gröndal i väster och Trekantsvägen i öster. Planeringen för att omvandla området från industriområde till en stadsdel med omkring 1800 bostäder har pågått under lång tid.


Nu har du chans att tycka till om planerna!

Samrådstiden pågår till och med 16 oktober 2023. Synpunkter kan lämnas på flera olika sätt och det är viktigt att det görs inom denna tid om man senare skulle vilja överklaga något beslut.

Förslaget kan ses här men visas visas också den 5 september–16 oktober 2023 på:

  • Stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
  • Hornstulls bibliotek, Hornsbruksgatan 25
  • Gröndals bibliotek, Gröndalsvägen 36

I Bygg- och plantjänsten hos Stockholms stad kan du se alla handlingar i ärendet och även lämna synpunkter på förslaget.

För att få en överblick över förslaget föreslår vi att du startar med arkitekturprogrammet (21.13 MB) och planbeskrivningen (29,25 MB). Hållbarhetsprogrammet (9,11 MB) är också viktig.

Planområdet heter Lövholmen 12 med flera i stadsdelen Liljeholmen, Dnr 2017-13571. Det är viktigt att diarienumret används om man lämnar synpunkter.