The Great Swedish Social Makeover – Folkhemmet, välfärdsstaten och den svenska modellen.


1 apr 2005 – 1 jan 2007


2005 initierade Färgfabriken det mycket omfattande projektet The Great Swedish Social Makeover, somen naturlig fortsättning på STHLM at Large. Vi var helt enkelt tvungna att ge oss på själva roten till det som skapat det moderna svenska samhället.

Med The Great Swedish Social Makeover ville vi ställa frågor som:

Vad finns det för visioner idag? Hur ser rättigheter och skyldigheter ut i dagens samhälle? Motsvarar våra institutioner, organisationer och myndigheter våra behov idag? Kan de omformas eller måste de raseras och nya byggas upp? Hur behandlas alternativen, eller komplementen? Finns organisationsformer som kan utvecklas för att skapa nya jobb i nya strukturer? Kan vår infrastruktur rymma tre eller fyra eller kanske fem gånger så många? Hur kan vi hitta visioner att enas om i mångfalden? Vad kan vi berätta för omvärlden på 2000- talet? Vad har vi för berättelser idag? Har vi någon efterträdare till Folkhemmet?

Mellan oktober 2005 och april 2006 genomfördes en mängd seminarier och workshops. Målet var att utifrån dessa ingångar formulera nya lösningar och berättelser för Sverige 20 år fram i tiden.