Transpositions – Recovering Data Remains: (Re)Working Knowledge


5 oktober 2017 8 oktober 2017

Utställning inom projektet Transposition
Takvåningen, Färgfabriken


Utställningen är ett bidrag till forskningsprojektet Transpositions: From science to art (and back). Mer information finns på engelska.