Torbjörn Johansson The color of my eye


25 november 2011 8 januari 2012

Projektrummen, Färgfabriken


Torbjörn Johannson ställer ut i Färgfabrikens två projektrum med utställningen ”The Colour of My Eye” som är unikt utformad för rummen.


Torbjörn Johansson arbetar utifrån måleri, färg och ljus med att skapa ett visuellt tänkande. I Färgfabrikens projektrum har han låtit associationerna till byggnaden och dess historia och namn flöda fritt. Resultatet är två rum som på olika sätt har intagits av färg.

I det ena rummet finner man den fysiska färgen i sin fulla materialitet. Här har färg i olika former använts för att spränga sönder måleriets gränser. Mellan trägolvets plankor pressas den vackra oljefärgen fram i tjocka sjok. Då du tar av dig skorna vid ingången blir upplevelsen inte bara visuell utan även taktil. Det andra rummet är motsatsen till det fysiska, digitalt. Här visas fotografi, rörlig bild och projektioner. Verken i de båda rummen knyter an till varandra och som en loop följer ett verk efter dig.

Om konstnären

Torbjörn Johansson (f 1959 i Emmaboda), är konstnär och verksam i Stockholm där han gick ut Kungl. Konsthögskolan 1992. Han har haft ett tjugotal separatutställningar och medverkat i lika många grupputställningar. Han är också en av initiativtagarna till ateljéhuset WIP:STHLM i Årstaberg, ett samarbete mellan ett hundratalet konstnärer. Till hans offentliga verk hör bland andra ”Solen, rosen och källan”, ett rum på Rosenlunds sjukhus.