The Exhibition Case – Miniatyrutställningar curerade av Flat Octopus


18 september 2021 25 september 2022

Utställningsmonter
Butiken, Färgfabriken


The Exhibition Case är ett pågående samarbete mellan Färgfabriken och curatorkollektivet Flat Octopus. I en utställningsmonter placerad i Färgfabrikens entré visar Flat Octopus konstnärskap i ett mycket koncentrerat format.

Konstnärs- och curatorkollektivet Flat Octopus gästade Färgfabrikens Open Studio hösten 2021 och under vistelsen placerades The Exhibition Case i Färgfabrikens entré, där curatorer i nätverket presenterar utvalda konstnärer i miniatyrutställningar under konsthallens utställningsperioder.

Flat Octopus är ett internationellt konstnärs- och curatorsdrivet kollektiv i Stockholm, startat 2019. Flat Octopus arrangerar utställningar i olika lägenheter runtom i Stockholm och även externa samarbeten och projekt. Flat Octopus är: Edit Fándly, Juanma González, Paulina Granat, Amr Hamid, Alice Máselníková, Franziska Sperling och Erik Wijkström.
www.flatoctopus.com


Medverkande

Katarina Sylvan

Two Blue Fencers
11 augustil–25 september 2022

Two Blue Fencers är en rörelsestudie över semifinalen i värja mellan Shin A-lam och Britta Heidemann i OS i London 2012. Videoarkitektur: Video 00:01:00:17 min. Glaslåda, mdf, akrylspegel, Raspberry Pi, 4″ skärm. Curator: Juanma González.

Amanda Selinder

Myceliated
30 april–19 juni 2022

Amanda Selinders verk Myceliated (2022) bjuder in betraktaren att ta del av livscykeln hos de pigmentproducerande organismer som lever inuti växtvävnaden i träd och belyser existensen och processerna hos osedda livsformer. Curator: Paulina Granat.

Maria Nordsø Lundberg

Memory
13 mars–16 april 2022

Memory (2020) är en outtalad rest av en tidigare erfarenhet, ett tyst märke från djupet av konstnären som har hittat ett sätt att göra sin röst hörd i konsten. Maria Nordsø Lundberg är en svensk/dansk skulptör, ljudkonstnär och sångerska, utbildad vid Holbæk Kunsthøjskole i Danmark, China Academy of Fine Arts i Hangzhou, Kina, och Kungl. Konsthögskolan, Stockholm. Curator: Juanma González.

Filippa Wikner

Curling Scene
5–26 februari 2022

Filippa Wikner (f 1989, Fjärås, Sverige). Masterexamen vid Kungl. Konsthögskolan, 2018. Hon bor och arbetar i Stockholm och är en del av ateljékollektivet Östermalmskontoret beläget i Axelsberg. I sin konst använder sig Filippa Wikner av metaforen som bärare av fiktioner, myter och propaganda. Curator: Juanma González.

Jesper Thour

A little landscape of smaller things
18–28 november 2021

A little landscape of smaller things (2021) är en mikrovärld av mikropassioner. En jägare, en apa och ett lejon placerade så som på en scen passande för småsynthetens drama. Jägaren, besatt av att döda apan som är på fri fot – i hans sinne en hotfull karaktär av kaos och nyckfullhet som äventyrar hans existens, ögon på bytet, finger på avtryckaren men omedveten om mer akuta faror. Lejonet lurar omkring, explosionen i bakgrunden, världen faller samman. Curator: Alice Máselníková.

Gabriella Novak

Goodbye limb, hello limb!
18 september–17 oktober 2021

Gabriella Novak (f. 1982) bor och arbetar i Stockholm. Hon använder olika typer av robotar och maskiner för att skapa storskaliga konstverk. Robotar presenteras ofta när de skapar med konstnären under live performance. Novaks främsta intresse för konst är att expandera nya måleritekniker och att utforska gränserna för människokroppen. Curator: Alice Máselníková.


Relaterat

Open Studio påbörjades 2017 genom samarbetet med konst- och designgruppen Very Very Gold, då Färgfabriken bestämde sig för att utforska olika sätt att exponera den kreativa tanken och handlingen, innan den intagit sin slutgiltiga form, samtidigt som vi ville föra kreatörer och publik närmare varandra.

Open Studio handlar om att exponera den kreativa tanken när den fortfarande befinner sig i rörelse. Till Open Studio bjuder Färgfabriken in olika spännande kreatörer att under en kort tid ta över ett projektrum.


Med stöd från

Stockholm stad och Glasgow School of Art