Stockholm on the Move i Shanghai


25 mars 2014 20 april 2014

Utställning
Tongji University i Shangahi


Den 25 mars invigdes satsningen Smart Urban Living – Sino-Swedish Solutions for Cities on the Move i Shanghai. Färgfabrikens utställning Stockholm on the Move, visas i samband med detta på Tongji University i Shangahi till den 20 april.


Sveriges generalkonsulat i Shanghai har bjudit in Färgfabriken att dela med sig av kunskaperna från projektet Stockholm on the Move, dels i form av en utställning där delar av projektet visas samt som deltagare i ett seminarium om smart sustainable living.

Genom denna satsning vill Generalkonsulatet skapa en diskussion mellan svenska och kinesiska aktörer om urbaniseringens utmaningar och möjligheter, tillhandahålla mötesplatser för olika aktörer som är engagerade för en bättre urban miljö, och skapa uppmärksamhet för svenska lösningar och teknologi.

Här finns en engelsk artikel från Global Times för vidare läsning om projektet och nedan kan du se en film som berättar mer om programmet.