Sentient Machines? – Konstnärer utforskar artificiell intelligens


11 augusti 2022 21 augusti 2022

Grupputställning
Projektrum 1, Färgfabriken

Medverkande: Kenric McDowell (USA), Hannoia (Sverige), Andrea Nordwall (Sverige), Ashwin Rajan (Finland), Bengt Sjölén (Sverige), Paola Torres Nuñez del Prado (Sverige), Holly Grimm (USA), Jaime Lobato (Mexico/Estland).

Utställningen är en del av Futureless Festival for Technology and the Arts, ett konst- och teknikevenemang som äger rum i Stockholm 10–14 augusti.


Vad betyder användandet av artificiell intelligens för konstvärlden och den enskilda konstnären? Grupputställningen Sentient Machines? presenterar verk av konstnärer som använder artificiell intelligens i sin kreativa process, liksom verk av dem som utforskar konsekvenserna av artificiell intelligens i vårt samhälle.


Under de senaste åren har artificiell intelligens gjort stora framsteg inom konstområdet. Konstverk skapade av artificiell intelligens har visats på gallerier och museer runt om i världen och används i allt högre grad av konstnärer för att skapa innovativa konstverk. Dessa utställningar utforskar ofta konceptet AI i egenskap av konstnär och konsekvenserna av AI-skapad konst. Genom utställningen Sentient Machines? kan vi börja föreställa oss en framtid där maskinerna inte bara är verktyg för människan, utan partners i den kreativa processen. Utställningen är curerad av en människa, men curatorstexten har skrivits av en artificiell intelligens.

Om konstnärerna

K-Allado McDowell är amerikansk författare, talare och musiker. Med hjälp av GPT-3* har han skrivit böckerna Pharmako-AI och Amor Cringe, och är medredaktör till The Atlas of Anomalous AI. McDowell och GPT-3 spelar in och släpper musik under namnet Qenric. Allado-McDowell har vidare grundat programmet Artists + Machine Intelligence på Google AI . McDowell kommer att presentera sin bok Pharmako-AI.
www.theatlantic.com/culture/archive/2021/03/pharmako-ai-possibilities-machine-creativity/618435/

Hannoia (Hannah Stansvik) är en svensk konstnär som arbetar med AI på ett sådant sätt att kroppar och identiteter löses upp. Genom att måla AI-genererade bilder baserade på sin egen kropp tar hon isär och undersöker konstruktionen av ett jag och den (kvinnliga) kroppen. Under sommaren 2021 tränade hon ett neuralt nät, ett Generative Adversarial Network (GAN), med målet att generera bilder som hon kan använda som original till sina nya verk. Det neurala nätet tränades med hjälp av en datamängd som bestod av en blandning av hennes tidigare verk och de foton av henne själv som hon normalt skulle använda för att måla utifrån. På så sätt gavs en ny variant av den kropp hon vanligtvis avbildar. ”In my work with artificial intelligence, bodies and identities are dissolved. By painting AI generated images based on my own body I take apart and examine the construction of a self and the (female) body.” 
www.hannoia.se/artificial-intelligence

Andrea Nordwall är adjunkt i medieteknik med fokus på visuella uttryck och undervisar i medieteknik, design och estetik vid Blekinge Tekniska Högskola. Hen arbetar som konstnär inom medie- och deltagarkonst tillsammans med konstgruppen Interacting Arts, och är författare till manifestet Participatory Culture. Nordwall kommer att presentera projektet Riksdagen. ”Riksdagen (The Parliament) is an custom AI that generates photorealistic portraits of Swedish members of parliament. It is a custom machine learning model trained on about 1400 press photos of all Swedish members of parliament from 1992–2022.” 
https://machinesarenotpeople.github.io/Riksdagen/

Ashwin Rajan är baserad i Finland och författare till Behavior Design Canvas, ett ramverk för designtänkande som han skapade för att hjälpa team att tillämpa beteendevetenskap i sina projekt. Han har grundat ett forskningslaboratorium och en tankesmedjan Fabric. Han anser att mönsterigenkänning, syntes och historieberättande är kärnan i vad han tillför till denna blandning mellan konst och teknik. Rajan kommer att presentera en installation som består av par av dikter som skapats av olika mänskliga författare bredvid dikter som genererats av en artificiell intelligens. Det är upp till läsaren att räkna ut vilka som är gjorda av vem.

Bengt Sjölén är en svensk tekniker och konstnär baserad i Berlin och Stockholm. Han har ställt ut sina verk i många europeiska länder och är en del av kollektivet Critical Engineering. På Färgfabriken deltar han med FakeDeeper – Portrait of three critical engineers.
FakeDeeper demonstrates this in a simple and direct way by having the face of a visitor drive the faces on 3 still images making them move their mouths, pose and facial expressions as the visitor does in front of the camera in real time. The live situation also allows for weird deformations and glitches and the possibility to easily break the illusion in ways that a deliberate fake video production would of course edit away but then also hints at artefacts that can reveal the fake while also emphasizing how much can be done easily with readily available code, machine learning models and only still images and a webcam.” 
https://21.piksel.no/tag/decoding-black-magic-interventions-in-infrastructure/

Paola Torres Nuñez del Prado utforskar sinnenas gränser och undersöker begreppen tolkning, översättning och missrepresentation för att reflektera över medierade sinnesintryck och upplevelser, och samtidigt ifrågasätta den kulturella hegemonin inom teknikens och konstens historia. 
”In the 60s, Peruvian poet Jorge Eduardo Eielson imagined a talking doll made up of, among other things, a magnetic tape that stored poetic texts that would allow it to ”continually recite the most beautiful poems conceived by man.” With the support of Google’s Artists + Machine Intelligence program, I came up with what I call the AIELSON (neologism that mixes ”A.I.” with ”Eielson”) Spoken-Word Poetry Generation System. It is relevant to point out that this album is not a deepfake (fictitious audiovisual content made with Machine Learning tools), as it is not presented as if it were the late poet’s work, but as an artificial entity that emulates the poet’s voice when reciting.”
www.thewire.co.uk/news/58903/paola-torres-nunez-del-prado-artificial-intelligence-album-aielson

Jaime Lobato är multimediakonstnär, kompositör, curator och forskare, som studerat musik vid universitet (UNAM) i Mexico. Han har haft tre flera soloutställningar, på till exempel Sound Experimentation Space i University Museum of Contemporary Museum of Art och som multimediakonstnär deltagit i flera grupputställningar i Asien, Europa och Amerika.
”Memories of oblivion is the synthesis of the superposition of natural neural networks and artificial neural networks. Several people were asked to model from memory the face of the person they loved the most in their lives and the process was recorded with a three-dimensional sensor. The resulting three-dimensional objects were fed to a GAN (stylegan2) trained to recognize and produce faces. These abstractions were blurring the memory of this artificial intelligence causing it to forget its learned weights, generating a latent space of affection and tactile memory.”

Holly Grimm är född i Denver, Colorado, av Diné (Navajo) ursprung, utbildad vid Stanford University och är bosatt i New Mexico. Hon är mjukvaruingenjör med över 20 års erfarenhe samt konstnär som använder både penslar och färger samt maskininlärning för att skapa konstverk. Holly har skrivit ett neuralt nät, ACAN, för att förstärka AI-genererad konst med värden för konstkomposition som textur, kontrast och färg. Hennes Aikphrasis Project förenar visioner och erfarenheter från olika medier och praktiker och presenterar en virtuell konstutställning inom en ”verklig” AI-utställning.

*GPT-3 är en AI-modell som genererar text och som är byggd på transformatorer. Den lanserades i maj 2020 av OpenAI i den vetenskapliga artikeln Language Models are Few-Shot Learners. Den beskrivs av 175 miljarder parametrar eller vikter, vilket är 10 gånger fler än den tidigare största modellen. Källa: TENFIFTY.

Fördjupning

– Curatorial statement by A.I. (GPT-3), artificial intelligence


Relaterat

Utställningen är en del av Futureless Festival (FF), ett konst- och teknikevenemang som äger rum mellan den 10 och 14 augusti, i hybridformat (via kontakter med internationella partners) och på olika platser i Stockholm.