Seminarium om Ukraina – Demokrat: en mänsklig rättighet


22 mars 2014

Seminarium
Färgfabriken


En diskussion baserad på rådande situation i Ukraina, vad som har hänt på Majdan, vad som händer i Krim för tillfället och vad som kommer att hända i Ukraina framöver.


En viktig parameter är det medborgarrättsliga perspektivet; att det tog tid för omvärlden att reagera, Ukrainas befolknings mod och civilkurage att våga protestera mot regeringen, deras arbete mot förtryck, deras strävan för de mänskliga rättigheterna och för de demokratiska värderingarna. Målet med seminariet är att väcka en diskussion om varför protesterna på Majdan startade; folkets protester mot korruption och avsaknad av respekten för de mänskliga rättigheterna i landet. Vad är det som har hänt under processen och hur har dessa protester lett till den etniska konflikten som idag inte är begränsad till enbart Krim utan fått fotfäste i hela Ukraina?

Program:

12.30-12.45: Joacim Díaz Björk, styrelseledamot i Färgfabriken hälsar välkomna, Caroline Edelstam, ordförande i Stiftelsen Harald Edelstam ger en introduktion till dagen och Yevgeniya Averhed, ukrainsk opolitisk aktivist bosatt i Sverige, presenterar talarna.

12.45-13.25: Sergiy Shavro, opolitisk aktivist från Ukraina återger sin historia från demonstra- tionerna på Majdan från första dagen till dess slut, hur han skadats och överlevt i kampen för de mänskliga rättigheterna för att få se ett demokratiskt Ukraina.

13.25-14.10: Svitlana Konochuk, ansvarig för demokratiseringsprogrammet för politiska instutioner på ”Ukrainian Centre for Independent Political Research”. Hon ger en beskrivning och analys av vad som har hänt, rådande situation i Krim samt prognos av vad man tror kommer att hända framöver.

14.10-14.30: Vasilia Shchegoleva, arkitekt från östra Ukraina berättar om det allmänna tillståndet i landet och stämningen bland unga och studenter.

14.30-14.45: Kaffepaus.

14.45-16.00: Dialog om situationen i Ukraina leds av journalisten Ulrika Nilsson och deltagare är: Sergiy Shavro, opolitisk aktivist från Ukraina. Svitlana Konochuk, från ”Ukrainian Centre for Independent Political Research”. Miroslav Durdevic, handläggare, Civil Rights Defenders. Larysa Sherstylo, från Unionen för ukrainska kvinnor i Skandinavien. Caroline Edelstam, ordförande i Stiftelsen Harald Edelstam. Vasilia Shchegoleva, arkitekt från östra Ukraina. Yevgeniya Averhed, opolitisk aktivist från Ukraina som arbetar med MR-projekt på Folkuniversitet. Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt vid Försvarshögskolan. Annette Dahlqvist, Chef för DemokratiAkademin och rådgivare åt Mänskliga Rättighetsdagarna. Shane Quinn, representant från Folke Bernadotte Akademin.

16.00-16.30: Sammanfattning och frågestund leds av Mona Strindberg, ordförande i FN-föreningen i Uppsala.


Relaterat

Edelstamprize