Seeing Lithium – Countering the Myth of ‘Green’ Transition through Contemporary Art


4 maj 2023 7 maj 2023

Filmprogram 4–7 maj 11.00–16.00
Projektrummet, Färgfabriken

Seminarium 6 maj 14.00–16.00
Takvåningen, Färgfabriken

Curator: Victoria McCarthy

Fri entré, ingen föranmälan krävs.
Språk: engelska.


Seeing Lithium är uppdelat i två delar. Den första är ett filmprogram som samlar fem korta videoverk skapade av Unknown Fields, Juan Arturo García, Alejandra Prieto, LiCo (David Habets, Cameron Hu och Stefan Schäfer) och Grupo de Investigação Territorial. De utvalda filmerna utforskar litiumets nuvarande och framtida utvinningsplatser i det globala nord och syd. Filmprogrammet berör också litiumets inverkan på våra sinnestillstånd, mineralens ursprung i alltings början och de sociopolitiska konflikter som ämnet för med sig.

Den andra delen av programmet består av ett seminarium där samtidskonstnären David Larsson, hållbarhetsforskaren Henrik Ernstson och curatorn Victoria McCarthy presenterar aktuella tillvägagångssätt kring litium, dess utvinning och dess skärningspunkter med samtidskonsten.

Litium, ”vitt guld” och ”2000-talets petroleum” är några av de namn som används för att beteckna den mjuka, silvervita metallen i hjärtat av den framtida ”gröna” energiomställningen. I en tid då länder i det globala nord ingår avtal och överenskommelser för att ställa om från fossila bränslen till förnybara energikällor förhöjs litiumets betydelse.

Konstvärldens intresse för litium har ökat under de senaste åren, vilket framgår av de kulturella projekt och utställningar om litium som äger rum runtom i världen. Konstnärer har börjat visa ett djupgående intresse för skärningspunkten mellan litium och samtidskonsten genom att undersöka dess ursprung i Big Bang, konsekvenserna av litiumbrytning i utvinningsområden, försörjningskedjor, urfolks skapelseberättelser, litiumets effekter på mänskliga och icke-mänskliga kroppar eller vår virtuella världs förmodade immaterialitet. Många av de konstverk som produceras i detta sammanhang möjliggör förståelsen av ekologisk geopolitik genom att göra motstånd mot och motverka det dominerande narrativet om den ”gröna” omställningen.  


Filmprogram 4–7 maj 11.00–16.00

Medverkande konstnärer

Unknown Fields
Unknown Fields är en nomadisk konst- och designforskningsstudio som grundades 2009 av den australiensiske designern, arkitekten och curatorn Liam Young och den brittiska konstnären, arkitekten och författaren Katie Davies. Genom att ge sig ut på expeditioner till avlägsna platser i världen synliggör deras praktik de skuggor samtidens städer kastar. De arbetar främst med film och animation för att dokumentera de berättelser som ligger inbäddade i globala system och försörjningskedjor och belyser på så sätt konsekvenserna av nya miljömässiga och teknologiska scenarier.

Juan Arturo García
Juan Arturo García är en mexikansk samtidskonstnär som för närvarande är verksam som residenskonstnär vid Rijksakademie van Beeldende Kunsten i Amsterdam. I sin praktik utforskar han accentuerade levnadssätt, dess biopolitiska möjligheter samt representationsstrategier. I sin senaste forskning undersöker han historien av vetenskapande i Latinamerika, med särskilt fokus på komplexa sammanflätningar av teknisk, kulturell, mystisk och politisk längtan – och hur man kan förstå dess konsekvenser.

Alejandra Prieto
Alejandra Prieto är en chilensk samtidskonstnär som arbetar med måleri, video, skulptur och installation. Hon har en konstnärlig kandidatexamen från UC Chile och en masterexamen i fri konst från Universidad de Chile. Prieto har medverkat i flera utställningar i Chile och internationellt. Exempelvis Biennal de la Habana, Saatchi Gallery (London), SIART-biennalen (La Paz), Palais de Tokyo (Paris) och Sala de Arte Público Siqueiros (Mexico City).

LiCoLiCo
är ett forskningsbaserat konstkollektiv som producerar fiktion, film och installationer om psykiska och klimatmässiga koreografier. Kollektivet består av; David Habets, fysiker, landskapsarkitekt och konstnär; Cameron Hu, antropolog specialiserad inom teknovetenskap samt Stefan Schäfer, forskare inom politisk filosofi.

Grupo de Investigação Territorial (Gruppen för Territoriell Forskning)
Grupo de Investigação Territorial är ett aktionsforskningskollektiv som fokuserar på ekologiska och socialekologiska konflikter. Kollektivet består av forskarna och arkitekterna Antonio del Giudice, Godofredo Enes Pereira, Jacob Bolton, Mingxin Li och Tiago Patatas. Gruppen bildades för att synliggöra konsekvenserna av de planerade gruvprojekten i Barrosoregionen i norra Portugal.


Seminarium 6 maj 14.00–16.00

Seminariedeltagare

David Larsson
David Larsson är en svensk samtidskonstnär baserad i Jordbro och Stockholm. Han arbetar med långsiktiga konstnärliga undersökningar, med fokus på frågor om social utveckling och modernitet, politiska händelser, naturtillgångar och arkivering. Undersökningarnas resultat presenteras kontinuerligt i form av installationer och utställningar. Tillsammans med konstnärerna Hanna Ljungh och Gideonsson/Londré tog han initiativ till utställningen Litiumtiden på Haninge Konsthall (2022) och Litiumfestivalen på Utö (2022), där konstnärerna utforskade olika perspektiv på litium.

Henrik Ernstson
Henrik Ernstson är strategisk hållbarhetsforskare vid KTH. Han utvecklar en situerad strategi för urban politisk ekologi med särskilt fokus på sydlig och postkolonial urbanism. Ernstson arbetar också med en filmbaserad metodik där filmisk etnografi, montage och essäfilm används för att lyfta textur, förkroppsligande och situering av politiska och miljömässiga praktiker, kunskaper och politik. Han var redaktör för antologierna Grounding Urban Natures: Histories and Futures of Urban Ecologies (MIT Press, 2019) och Urban Political Ecology in the Anthropo-Obscene: Interruptions and Possibilities (Routledge, 2019).

Victoria McCarthy
Victoria McCarthy är en argentinsk curator och konstproducent. Hon har arbetat som utställningsproducent och utbildningssamordnare vid Centro Cultural Kirchner i Buenos Aires, Latinamerikas största centrum för kultur. År 2021 flyttade hon till Sverige för att läsa det internationella masterprogrammet i curating art vid Stockholms universitet. McCarthy var tillsammans med Yul Cho medcurator för performanceverket How to Draw a Voice av konstnärerna Heidi Edström och Feronia Wennborg i samarbete med Accelerator. Hon var också koordinator för IASPIS Open Studios Autumn 2022. Hennes curatoriella fokus ligger i utforskandet av skärningspunkten mellan litiumutvinning och samtidskonst.

Evenemanget är gratis och kräver ingen föranmälan. Både filmvisningen och seminariet hålls på engelska.


Kontakt

Elsa Isaksson
Producent Färgfabriken
elsa@fargfabriken.se

Med stöd från

Seeing Lithium är en del av ett examensarbete inom Curating Art, International Master's Programme vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.Projektet har möjliggjorts tack vare stöd från Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, och Färgfabriken.