Nandi Nobell Minnen av luft


28 april 2016 19 juni 2016

Utställning
Projektrummen, Färgfabriken


Utställning som undersöker vår relation till luft från ett upplevelseperspektiv.


Denna introduktion är likväl en instruktion: Andas ut fullkomligt och håll andan på tomma lungor. När du verkligen måste, fyll tankarna och lungorna med luft samtidigt.
Begrunda – vad är luft för dig?

Minnen av luft undersöker vår relation till just luft från ett upplevelseperspektiv. De objektiva fakta en person kan känna till om luft, tillintetgörs i ögonblicket dennes andetag slutar – så nödvändig är luften för oss. Luft är det huvudsakliga livsmediet för alla däggdjur och en hel hoper med andra varelse – men bortom dessa självklara vetskaper, hur medvetna är vi om vår luft i vardagen? Är luften i dina lungor av utsökt kvalitet och ser framtidens luft ljus ut?

Utställningen består av två delar, The Subjective Suit där besökaren via 8 stationer får olika ingångar och uppmaningar som har med luft att göra. I andra delen Memories of Air” får besökaren lägga sig ned på tre olika bäddar och via ljud ge sig ut på en resa där luften är det bärande elementet.

Om konstnären

Nandi Nobell är en stockholmsbaserad konstnär och designer. Han gick ut Konstfack Experience Design 2012 med sitt slutprojekt Entrance Not for Everybody som undersökte hur skapade upplevelser kan vävas in i livet för att erbjuda vardagsmagi för slumpmässigt utvalda individer. Nandi Nobells arbeten har ofta ett starkt fokus på rekvisita i skapandet av inre upplevelser. Hans utgångspunkt är att de flesta behöver det konkreta för att acceptera det nya – ju mer detaljerad och överväldigande rekvisitan är desto större benägenhet för individen att ta till sig något nytt. 

Före Konstfack läste Nandi mode på Central Saint Martins och arbetade för Jean-Paul Gaultier i Paris.


Med stöd från

Vinnova & AirUp