Kibandu Pello-Esso – I Open Studio


28 maj 20 juni

Kibandu Pello-Esso

Open Studio, projektrum


Kibandu Pello-Esso undersöker olika typologier av rumsligheter, från välutvecklade urbana offentliga rum till landsbygdsrum. På Färgfabriken kommer han att ta in platsen Lövholmen i sitt utforskande.

Kibandu Pello-Esso har en master i rumslig gestaltning från Konstfack där han
också varit gästlärare. Han har även slutfört postmasterutbildningen
Decolonizing architecture vid Kungl. konsthögskolan i Stockholm.


Relaterat

Open Studio påbörjades 2017 genom samarbetet med konst- och designgruppen Very Very Gold, då Färgfabriken bestämde sig för att utforska olika sätt att exponera den kreativa tanken och handlingen, innan den intagit sin slutgiltiga form, samtidigt som vi ville föra kreatörer och publik närmare varandra.

Open Studio handlar om att exponera den kreativa tanken när den fortfarande befinner sig i rörelse. Till Open Studio bjuder Färgfabriken in olika spännande kreatörer att under en kort tid ta över ett projektrum.