I wait behind the factory gates – For you to finish off the shift


26 oktober 2011 13 november 2011

Grupputställning
Projektrummen, Färgfabriken

Medverkande: Miwa Akabane, Evelina Hedin, Manja Hunger, Aiko Kubo, Bianca Nabuco Anna Nordström, Emma Persson, Dagmara Stephan


I utställningen ”I wait behind the factory gates – for you to finish off the shift ” utforskar elever från masterprogrammet Textile in the Expanded Field vid Konstfack textilen ur olika perspektiv.


De åtta eleverna i mastergruppen Textile in the Expanded Field representerar väl tanken om en breddad kontext för textilen. Eleverna kommer inte bara från olika delar av världen Brasilien, Canada, Japan, Tyskland och Sverige utan har även förkunskaper och erfarenheter från olika fält som fri konst, mode, produktdesign, grafisk formgivning och textil.

Det sammanhållande temat för utställningen, som presenteras i Färgfabrikens projektrum, är textilen och nya vägar att utforska materialets möjligheter. Textil i det utvidgade fältet kan utgöras av textil i ett skulpturalt eller arkitektoniskt sammanhang. Även mönster och ornamentik i en rumslig volym kan vara utgångspunkt. Det kan också handla om att bärga mening ut materialet, att låta dess sociala och kulturella laddningar träda fram i en artefakt. Identitet, kropp och klädnad är andra undersökningsområden.

Medverkande konstnärer och konstverk

Miwa Akabane visar en ny form av mönsterteknik baserad på slitage av textilen. I verket walking waking dream kopplar hon det repetitiva temat mönstret till en monoton vardagslunk samtidigt som det drömska ljus- och skuggmönstret öppnar en dörr mot en annan värld.

Evelina Hedin undersöker genom material och text platsers betydelse. I verket Ownership reversed ifrågasätter hon huruvida man kan tala om en objektiv plats ren från subjektiva associationer och maktstrukturer.

Manja Hunger experimenterar i Cilla Ramnek/Manja Hunger 2006/2011 med redan färdiga material och genom en minimalistisk inställning skala av dem till att bara vara färg och form. Genom att låta uppmärksamma materialets upphov slår hon även an problematiken med originalet.

Aiko Kubo försöker fånga en känsla och atmosfär som hon kallar Blue Moment genom att visualisera textilens tillstånd i förhållande till det faktiska materialet, men även till omgivningen, rummet och externa faktorer.

Bianca Nabuco tänjer på verkligheten i sitt verk och undersöker var gränserna mellan jaget, kroppen och omgivningen går. Hon låter i verket kroppen möta objektet och sammanför dem till en ny okontrollerbar form.

Anna Nordström vill i sina verk Concern 1 & 2 avköna tyget, genom att fragmentisera de feminina uttrycken i mönstren skapar hon nya uttryck specifikt förknippade med det ”manliga” för att uppmärksamma dessa strukturer.

Emma Persson använder kläder som ett verktyg för att synliggöra och ifrågasätta sociala normer. Verket Be Civilized är ett spel mellan pyjamasskjortan och den vanliga skjortan, som trots sina likheter har vitt skilda kulturella laddningar.

Dagmara Stephan strävar i sina arbeten efter reflektion kring relationen mellan komfort, användarvänlighet och vardagsobjekt. I verket A collection of banal knit objects är de vardagliga föremålen transformerade och inte längre praktiska, men saknar ändå inte funktion.