Henrik Samuelsson Stega


26 februari 2005 27 mars 2005

Separatutställning
Stora salen, Färgfabriken


Elva målningar intar Stora salen i ett associativt och ”paranoiskt” pussel.

Stega är en speciell utställning i Färgfabrikens historia. I fyra år har Henrik Samuelsson arbetat, ensam i sin ateljé, med de elva målningar som utställningen Stega består av. Det är en närmast heroisk satsning. Och ett statement i sig att ge sig i kast med ett så koncentrerat projekt under en så lång tidsperiod. Och faktiskt första gången som Färgfabriken ställer ut en serie verk där vi inte varit med alls i dialogen kring konstverkens tillkomst.

Stega är 11 avgränsade bilder, men som hänger ihop ungefär som olika världar i ett dataspel. I varje bild finns en detalj som leder vidare till nästa. Detta skapar en form av splittrad berättelse, där i det närmaste allt får plats. En gammal träkåk från byn in Norrland där konstnären växte upp leder vidare mot märkliga sjungande figurer och vidare ut i rymden. Visst finns det spår av Samuelssons tidigare måleri och man kan ana hans gamla heroer – men nu närmat med en storslagen och måleriskt sjungande lätthet. Målningarna har installerats helt utan väggar för att också i rummet skapa det växelspel mellan extrem detaljskärpa och distans som präglar verken.

Till utställningen har producerats en bok om 148 sidor. Den presenterar dels utställningen Stega, men innehåller också en längre ”slags text”, Paranoiskt pussel, av Henrik Samuelsson själv. Katarina Norling skriver i boken att ”Paranoiskt pussel är en ironisk och lite vanvettig text i tre delar som Henrik Samuelsson arbetat med i olika perioder under tio år”. Boken innehåller också personligt reflekterande texter om Henrik Samuelssons verk och konstnärskap av Katarina Norling och Jan Åman.