Greenhouses and other Social Pedestals – Presentation av konstnären och arkitekten Luis Berríos-Negrón


26 maj 2015


Konstnären och arkitekten Luis Berríos-Negrón talar om växthuset som både orsaken till och lösningen på vår världs komplexa situation.Luis Berríos-Negrón har forskat om nya former av växthus men också undersökt dess kulturhistoria. I växthuset möts många av dagens globala problem med klimathot och urbanisering. Luis Berriós-Negron talar den 26 maj kl 18–19 på Färgfabriken om växthuset som social piedestal. Växthuset visar oss i koncentrat hela komplexiteten i vår situation. Det ska rädda oss från exempelvis klimathot och matbrist, men är också en del av problemet och bär en lång kolonial tradition.

Luis-Berriós-Negron presentation av Earthscore Specularium, 26/5

26 maj gästades Färgfabriken av konstnären och arkitekten Luis Berríos-Negrón som medverkar med verket Earthscore Specularium vid höstens stora utställning på Färgfabriken, Experiment Stockholm. Berríos-Negrón flyttar samtidigt till Stockholm för att påbörja en doktorandutbildning vid Konstfack och kommer under utställningsperioden att nyttja sin installation som ett temporärt boende tillsammans med sin familj.

Under kvällen talade Berríos-Negrón om verkets teoretiska ramverk och om tidigare projekt som lett fram till idén om Earthscore Specularium. Verket kommer delvis fungera som ett växthus, specularium, vars glasväggar upphäver relationen mellan utsida och insida och som genom sina många referenser, representerar komplexiteten hos klimatförändringar.

Berríos-Negrón intresserar sig för fysiska upplevelser och manifestationer av mångdimensionella fenomen. Med inspiration från Timothy Mortons teorier om hyperobjekt, en slags diffusa processuella skeenden som transcenderar tid och rum och som på så vis karaktäriseras av non-lokalitet, har Berríos-Negrón konstnärliga praktik delvis handlat om att materialisera sådana komplexa, mångdimensionella fenomen. Earthscore Specularium är en manifestation av ett sådant hyperobjekt, klimatförändringar.

Berríos-Negrón hämtar i sitt arbete också inspiration från konstnär Paul Ryans arbete med ’threeing’, en slags begreppslig och metodologisk treenig praktik som syftar till att bryta dikotomier och binära strukturer. Under presentationen visades en hyperkub – en represenation av den undflyende fjärde dimensionen. Med serie mobila modulsystem kallade Turtles, har Berríos-Negrón undersökt kunskapsskapande, liksom former för att organisera, klassificera och visa upp kunskap.

Earthscore Specularium refererar också till växthuset som ett historiskt uttryck för exotism och kolonialism, som en plats för att förvara, studera och kontrollera växter från fjärran, främmande platser. Idag är växthuset en plats för industriell produktion och exploatering i stor skala. Växthusets effekter, som blivit själva sinnebilden av klimatförändringar, ökar i sin tur behovet av fler växthus. Berríos-Negrón betraktar således denna greenhouse superstructure som en manifestation av accelererande klimatförändringar, som ett uttryck för icke-lokaliteten hos effekterna av klimatförändringar och som en form av neo-kolonial praktik.

Verket, i form av ett självförsörjande integrerat system och alternativ boplats, synliggör och materialiserar dessa processer och markerar också ett brott mot den industriella logik som dominerar den antropocena eran som vi lever i. Earthscore Specularium realiserar ett alternativ till de massproducerade växthus som bidrar till klimatförändringarna och Berríos-Negrón har själv arbetat fram och patenterat ett växthus som anpassas efter lokala förhållanden.