Faculty of Action – Live-performanceutställning


19 oktober 2018 21 oktober 2018

Tredagars performance, samtal och workshops
Takvåningen, Färgfabriken

Medverkande konstnärer: Diana Agunbiade-Kolawole (SWE/UK), Jessie Kleemann (GR), Harold Offeh (UK), Katarina Pirak-Sikku (Sápmi), Florence Peake & Eve Stainton (UK), Rúrí (ICE), Malin Ståhl (SWE), Anita Wernström (SWE)


Faculty of Action är en live-performanceutställning som tar plats i Färgfabrikens takvåning under tre dagar med performance-verk, workshops och samtal. Det handlar om att vara i rummet, i ett här och nu, och att som besökare uppleva konsten som temporär och föränderlig.


 ”Att bryta normer är normen inom performance”
Diana Taylor, professor i performancestudier

Faculty of Action är en unik utställningsupplevelse där åtta performancekonstverk pågår samtidigt. Här ges performance-konsten utrymme att omfatta sin bred som konstform samtidigt som en unik plats skapas där verken utgör en helhet istället för ett program.

Faculty of Action vill på olika sätt lyfta fram den samtida performancekonstens potential och möjligheter att undersöka det okända. Till utställningen görs en engelskspråkig katalog som lånar fanzinets estetik, som innehåller bidrag av de deltagande konstnärerna, IntraGalactic arts collective och Färgfabriken samt en text av Diana Taylor på temat ”What can performance do?”. Katalogen görs i en liten begräsnad upplaga och produceras delvis på plats under utställningen, för att dokmuentera den kunskap som produceras och de nya idéer som uppstår. Under söndagens hålls ett internationellt seminarium, där diskussionen kretsar kring vad performancekonsten ges för rum idag och på vilket sätt den får ta plats som konstform.

Både utställningen och seminariet vill undersöka var performance står just nu på den globala och lokala samtidskonstscenen, samtidigt som man här skapar och prövar formerna för ett – om än tillfälligt – rum för en konstform i förändring. Rummet och det publika programmet, kompletterat med nya texter, blir en plattform för dialog.

Program

Fredag 19 oktober
17-20: Performances av konstnärerna, pågående. Workshops, anmälan i receptionen. Release av utställningskatalog (numrerad upplaga 100 ex.) Live press. Färgfabrikens Café håller baren öppen i takvåningen.
17:30-18 Workshop: Kneading Paradise – Florence Peake & Eve Stainton
18-20: Harold Offeh ”Selfie Choreography”*, drop in i mån av plats
18:30-18:40 Workshop: Collective Breath with Malin Ståhl
19-19:40 Workshop: ”Preparing mentally, physically and emotionally for a performance – discussion with Rúrí”

Lördag 20 oktober
11-17: Performances av konstnärerna, pågående. Live press.
13-15: Harold Offeh ”Selfie Choreography”*, drop in i mån av plats

Söndag 21 oktober
11-17: Performances av konstnärerna, pågående. Live press.
11-12:30: Harold Offeh ”Selfie Choreography”*, drop in i mån av plats
13-15: Seminarium , keynote speaker Adelaide Bannerman (UK), panel med konstnärerna, samtal med publiken. Moderator Therese Kellner, curator at Accelerator, Stockholms Universitet.

* Harold Offehs ”Selfie Choreography”-workshop har fokus på hur kroppen representeras med kameror och teknologi genom rörelse och fotografi. Workshopen upptäcker hur vi kan använda telefoner och selfiesticks för att representera vår egna kropp och hur vi skapar vår identitet. Workshopen är öppen för alla, och personer som identifierar sig som POC och LGBTQI+ är extra välkomna.

Om medverkande konstnärerna

Diana Agunbiade-Kolawole bor och arbetar i Stockholm och London. I sitt konstnärliga arbete utgår hon från olika fotografiska tekniker som manifesteras genom en rad uttryck som installationer, performance, grafik och rörlig bild. Hon är utbildad vid bland annat Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och École Nationale Supérieure des Beaux-Arts i Paris. Hon har framfört sina performance-verk på platser som Thielska Galleriet i Stockholm och Tate i London, och hennes konst finns representerad i samlingarna hos bland andra Stockholm Läns Landsting, Uppsala Läns Landsting och Brucebo-stiftelsen i Sverige, liksom på Kingston University i Storbritannien. Hon deltar också gärna i samarbetsprojekt och medverkar i andra performancekonstnärers verk.

Jessie Kleemann kommer från Upernavik, Grönland, och verkar som performancekonstnär och poet. Hon är utbildad grafiker vid vad som tidigare hette Grafisk Værksted (nu “Konstskolan”) och som performancekonstnär hos Tuukaq-teatern i Danmark. Hennes konstnärskap inkluderar videoverk, installationer och många performance-verk. Hon har också varit delaktig i performance-gruppen The Wolf in the Winter. I sin praktik utforskar hon diskurser runt de etnocentriciteter som utmärker den grönländska kvinnans självuppfattning, både i kroppsliga uttryck och utifrån den blick som man kan säga stigmatiserar det feminina “andra”. Hon utgår ofta ifrån olika material och aspekter av kostym, så som påklädning och avklädning som starka kulturella uttryck, i verk som bryter isär den koloniala estetiken.

Harold Offeh är konstnär som inkluderar både video, fotografi, pedagogisk och social konst i sin praktik. Han bor i Cambridge och verkar i London och Leeds där han för tillfället är gästlärare vid bland annat Royal College of Art och Goldsmiths College. Ofta används humor som ett sätt att konfrontera betraktaren med historiska narrativ och samtida kultur, och han utforskar de rum som skapas då historia förkroppsligas genom performativa metoder. Offeh är utbildad vid bland annat University of Brighton och har ställt ut och genomfört performance-verk på bland annat Publics i Helsingfors, The Tetley i Leeds och Tate Modern, London.

Katarina Pirak Sikku bor i Jokkmokk, dit hon återvände efter sin examen i fri konst vid Konsthögskolan vid Umeå universitet. Hon undersöker landskap, gränser och spår. Det hon är mest uppmärksammad för är hur hon tagit sig an Sveriges rasbiologiska material. Hon har med ett inifrånperspektiv undersökt hur det känns att vara en av de drabbade och undersökta, med utgångspunkt i frågan ”kan sorg ärvas?”. Hon använder sin egen kropp för att känna, beskriva och uppleva. Hon har under senare år haft ett antal uppmärksammade separatutställningar och hennes konstverk har bland annat visats på Moderna Museet i Stockholm.

Florence Peake är konstnär och koreograf verksam i London. Hennes praktik är interdisciplinär och omfattar både visuell konst, dans, undervisning och performance. Genom att finna kaotiska samband mellan kropp och material gör Peake bland annat radikala och bisarra performance som skapar tillfälliga allianser med och emellan betraktarna. Hennes verk har visats på bland annat Palais de Tokyo i Paris, Yorkshire Sculpture Park, Baltic Centre for Contemporary Art i Gateshead och Hayward Gallery i London.

Rúrí, som bor och verkar i Reykjavik, har länge varit en av Islands mest framträdande konstnärer. Hon arbetar med alltifrån storskaliga verk i landskap till fotografi, skulptur och multimedia, men performancekonsten har en framträdande roll i hennes produktion. Miljöförstöring och politik är återkommande ämnen, parallellt med ett övergripande intresse för tid, relativitet och det flyktiga. Hennes verk är konceptuella men ger samtidigt uttryck för påtagliga sinnesupplevelser. Rúrís verk finns representerade i många privata och publika samlingar på Island och internationellt och hon har medverkat i ett stort antal grupp- och separatutställningar i Europa, Asien och USA. 2003 representerade hon Island på Venedigbiennalen.

Eve Stainton, baserad i London, är performancekonstnär och dansare, utbildad vid bland annat London Contemporary Dance School. Hon grundar sin konstnärliga praktik på rörelse som uttrycks genom performance och digitala kollage. Hennes konstnärliga undersökningar tar ofta formen av intima queera samarbeten som utforskar åtrå och sårbarhet som en form av protest mot normativa attityder. Tillsammans med Michael Kitchin har hon grundat The Uncollective, som gör experimentella rörelsebaserade verk. Staintons kollage är ett annat, mer abstrakt, sätt att arbeta koreografiskt för att utforska rumsliga upplevelser. Hon har medverkat i och visat verk på bland annat Tangente Theatre i Montreal och Tate Britain.

Malin Ståhl bor i Östersund och verkar i Östersund/Stockholm. Hon arbetar med landskap som plats och medium, med utgångspunkt i performance. Den fysiska kroppen spelar en viktig roll i hennes praktik, där rörelse, stillhet och strategier för att lyssna används för att skapa utrymme för utforskande av tid och rum. Hon är utbildad vid bland annat Slade School of Fine Art i London och the Iceland Academy of the Arts. Hennes verk har visats på bland annat Moderna Museet i Stockholm, Barbican Art Gallery i London och the Living Art Museum i Reykjavik.

Anita Wernström är konstnär, baserad i Stockholm. Genom performance, installationer, video och kollage dekonstruerar hon sin omvärld, med fokus på den politiserade kroppen och visuell njutning. Utifrån postkoloniala och feministiska teorier har hon utvecklat ett intuitivt, känslomässigt konceptuellt språk med både humoristiska, aktivistiska och poetiska anslag. Hon har utbildat sig vid bland annat the Slade School of Fine Art i London, och visat verk på till exempel Bloomsbury New Contemporaries och Camden Art Center i London och Fullersta Gård i Stockholm.

Fördjupning

Här kan du läsa en intervju med Malin Ståhl and Anita Wernström, medlemmar i IntraGalactic arts

Interview with IntraGalactic arts collective, organisers of Faculty of Action


Relaterat

IntraGalactic arts collective är ett konstnärsdrivet initiativ i form av en ideell förening ansluten till Sveriges konstföreningar. Föreningen startade 2014 och verkar inom bildkonstområdet. Kollektivet har satelliter i Stockholm, Vingåker och Östersund. IntraGalactic arts collective är intresserade av konstproduktion med fokus på möten och samtal, och arrangerar en rad olika aktiviteter som residens, utställningar, workshops, performancelabb och seminarier. Under flera år har IntraGalactic arts collective utforskat performancekonsten genom Performance-lab tillsammans med konstnärer, där publiken bjudits in att ta del av både processen och färdiga verk.


Med stöd från

Stockholms stad
Statens kulturråd
Konstnärsnämnden
NKF