EXPOsition 2018 – Examensarbeten i dokumentärfilm


3 maj 2018 5 maj 2018

Smedjan, Färgfabriken

Scenisk gestaltning Karin Weiborg


Masterstudenter i dokumentärfilm från Stockholm dramatiska högskola presenterar forskningsförberedande examensarbeten.


Det är åtta mycket olika projekt med den gemensamma nämnaren att studenterna utforskar både vad dokumentärfilm kan vara och deras egna yrkesroller i relation till detta. För den scenografiska gealtningen av utställningsrummet står Karin Weiborg, som tar kandidatexamen i produktionsdesign på StDH.

Torsdag 3 maj 14–19 (enklare förtäring från 17)
Examinationer
kl. 14.00: Karl-Oskar Gustafsson
kl. 14.45: Mohammed Al-Majdalawi
kl. 15.30: Edvard Stokstad
kl. 16.15 Karin Ekberg

Fredag 4 maj 11–16
Examinationer
kl. 11.00: Erik Lindeberg
kl. 11.45: Amra Heco
kl. 13.15: Viktor Nordenskiöld
kl. 14.00: Julia Dinome

Lördag 5 maj 11–17 studenterna närvarar och visar sina arbeten.

För mer information, klicka här!