EXPOsition 2018 – Examensarbeten i dokumentärfilm


3 maj 2018 5 maj 2018

Smedjan, Färgfabriken

Scenisk gestaltning Karin Weiborg


Masterstudenter i dokumentärfilm från Stockholm dramatiska högskola presenterar forskningsförberedande examensarbeten.


Det är åtta mycket olika projekt med den gemensamma nämnaren att studenterna utforskar både vad dokumentärfilm kan vara och deras egna yrkesroller i relation till detta. För den scenografiska gealtningen av utställningsrummet står Karin Weiborg, som tar kandidatexamen i produktionsdesign på StDH.

Program och medverkande