Drone Visions – Hur ser världen ut år 2047?


31 augusti 2018 6 september 2018

En självorganiserad utställning
Färgfabriken, Stora salen


En självorganiserad utställning, skapad av Drone Dancing, ett mångsidigt konstprojekt som undersöker vad det innebär att vara människa år 2047.


Den tekniska utvecklingen går i tilltagande hastighet och påverkar alla delar av samhället. Drivkrafterna bakom den snabba utvecklingen har främst ekonomiska och tekniska grunder, men vad händer med de sociala och kulturella dimensionerna till följd av utvecklingen? Kommer tekniken att vara lösningen på alla våra problem, eller kommer den att arbeta emot oss? Kommer drönarna att dansa för sig själva, eller ska vi dansa med dem?

Drone Visions är en självorganiserad utställning som flyttar in i stora salen under sex dagar på Färgfabriken. Utställningen bygger på deltagandekultur där olika kreatörer välkomnades att delta och på en digital plattform presentera sina utställningsförslag. Hur projektet skulle genomföras eller se ut var helt upp till deltagarna. Det enda kravet för att delta var att projektet skulle handla om hur framtiden kan komma att se ut år 2047.

Till skillnad från en vanlig konstutställning har deltagarna i Drone Visions tillsammans planerat och valt ut verken utan hjälp av en curator. Utställningsbudget har fördelats mellan och av deltagarna själva via ett röstningssystem på den digitala plattform som skapats för utställningen (http://join.dronedancing.vision). Deltagarna kommer även att installera sina verk på egen hand.

Deltagande projekt

Projekten som kommer delta i Drone Visions på Färgfabriken:

– The First Church of Artificial Inteligence
– My Intentions Are Friendly
– ultra-
– Sileminimal Spa
– NME
– Beyond Self
– Litli Geysir Water Restaurant
– Personal Data, Common Good
– How to tell the future by weaving on an ancient loom
– Mind Controlled Music
– Body Augmentation Clinic – Department of Fairytale Fetishes
– The Botanical Brain Surgery
– r∞m
– The OrgyRobot
– Future was yesterday
– Linnaeus4D
– New Haven
– MINERVA
– SPIRITUAL MUSIC IN 2047
– Strategy of reduction of radioactivity for Chernobyl
– Hear them think!
– Objects of Uncertainty
– Virtual Dancer
– If {non specific droness} ? if {nsdNess} ?

Dokumentation

Video om utställningen och intervjuer, skapad av HodgeArts:


Relaterat

Between Realities är ett samarbete mellan Goethe-Institut Schweden och Färgfabriken samt en del av projektet Drone Dancing.

Drone Dancing är ett mångfacetterat konstprojekt som utforskar den teknologiska utvecklingen och dess effekt på människans nutid och framtid. Projektet består av två utställningar som presenteras på Färgfabriken hösten 2018, Drone Visions och Between Realities. Utställningarna använder sig av två olika tillvägagångssätt för att illustrera hur tekniken kan komma att påverka vårt framtida samhälle.

Läs mer om projektet Expanded Societies här.


Sponsorer