Det rör sig, lyser och låter – En utställning och workshop om teknikpedagogik


3 maj 2007 6 maj 2007


Det rör sig, lyser och låter är en utställning där 12 kvinnor verksamma inom kultursfären flyttar in teknikpedagogiken i konsten.


2006 startade ett projekt på Alma folkhögskola där kvinnliga konstnärer och kulturarbetare fått möjlighet att undersöka teknikpedagogikens möjligheter. Syftet är att skapa en plattform av kunskap för att öka intresset och ändra attityd kring den lite stela och traditionstyngda historia som begreppet ”teknik” är behäftat med i samhällets olika sfärer. I utforskandet av tekniken genom konstnärers kreativitet och skaparlust gestaltas det oväntat enkla, det rörliga fasta eller kanske det snabbt försvinnande. Teknikpedagogiken har förmedlats vid Alma folkhögskola på initiativ av Harriet Aurell.


Finansiering

Projektet ”Grynet + DaVinci = SANT” har finansierats av ESF, Växtkraft Mål3, AF Kultur – Östra, Eskilstuna Kommun och Alma folkhögskola.