Den Gula Tapeten – En ambulerande film- och teaterinstallation om frihet, kropp och rum


16 maj 2013 17 maj 2013

En filminstallation och teatermonolog av Charlotte Perkins Gilman

Regi: Aurelia Le Huche
Dramatisering: Elin Skärstrand
På scen: Elin Skärstrand
Film: Tanya Byrne och Aurelia Le Huche
Scenografi: Erika Sjödin
Projektioner, foto, trailer, grafisk formgivning: Tanya Byrne
Musik: Simon Steensland
Kostym: Aurelia Le Huche


Den Gula Tapeten fungerade då den gavs ut som en kritik mot äktenskapet som institution och mot kvinnors begränsade möjligheter till självständighet och tolkningsföreträde. Än idag problematiserar berättelsen könsmaktförhållanden både i hemmiljön och i offentligheten.


Genom den unga Charlottes dagboksanteckningar skildras hennes liv under en tid då hon av sin make och tillika läkare hålls instängd och isolerad i sitt rum för att bli av med sina »nervösa besvär«. I sin ensamhet utvecklar hon en neuros kring rummets mönstrade tapet, som upptar alltmer av hennes tid och energi.

Föreställningen är uppbyggd av två delar, där den första består av en filminstallation och den andra av en teatermonolog. Publiken får dela Charlottes sönderfallande verklighet där de rumsliga gränserna mellan aktör och åskådare suddats ut. På väggarna leker den mönstrade tapeten med sig själv och förflyttar oss till suggestiva tankerum.

PUMA scenkonst har funnits sedan 2008 och är en Stockholmsbaserad ideell förening med målsättningen att producera angelägen, egensinnig och politisk scenkonst med särskilt fokus på genus- och maktrelaterade frågeställningar.