Delta och Sediment – Konstnärliga uttryck från dagens Bangladesh


13 april 2019 16 juni 2019

Grupputställning
Stora salen, Färgfabriken

Konstnärer: Yasmin Jahan Nupu, Suvra Kanti Das, Munem Wasif


Utställningen Delta och Sediment visar tre framträdande och inflytelserika uttryck från Dhakas vibrerande konstscen; Yasmin Jahan Nupur, Suvra Kanti Das och Munem Wasif.


I Bangladesh, ett deltalandskap med 164 miljoner invånare och en växande huvudstad vars befolkning snart närmar sig 20 miljoner, ställs många av vår tids ödesfrågor på sin spets. Den omfattande migrationen till Dhaka har en direkt koppling till textilindustrin och de kläder vi bär, ett system som påverkar den globala uppvärmningen, som också drabbar Bangladesh genom våldsammare monsunregn och stigande havsnivåer som slukar dess kustremsor.

Samtidigt är Bangladesh ett land rikt på mångfald och kultur. Att befinna sig i de globala förändringarnas frontlinje medför en snabb och dynamisk utveckling för kulturlivet, vilket märks inte minst genom en spännande samtida konstscen. 

Med utställningen vill Färgfabriken visa tre uttryck från dagens Bangladesh. Yasmin Jahan Nupur, Munem Wasif och Suvra Kanti Das är tre konstnärer verksamma i Dhaka med den gemensamma nämnaren att de på olika sätt tar pulsen på sitt land utifrån sina egna perspektiv och berättelser.

Om konstnärerna

Yasmin Jahan Nupur (f. 1979)
Yasmin arbetar främst med uttryck som installationer, performance och måleri. I sin konst utforskar hon ofta frågor om social rättvisa och normer samt hur dessa påverkar olika grupper och individer i samhället.
Yasmin använder återkommande objekt som bär på en historia, ting som är sammankopplade med mytologi, ikonografisk symbolik eller associeras med idéer och minnen. Under de senaste två decennierna har Yasmin följt och format Bangladeshs konstscen i förhållande till de sociala och politiska förändringar i landet, vilket återspeglas i hennes arbete.

Suvra Kanti Das (f. 1979)
Suvra försörjde sig i många år som ingenjör innan han beslutade sig för att byta yrkesbana och har sedan 2012 arbetat heltid som fotograf och fotojournalist. Hans bilder refererar till svart humor, romantik och symbolism och belyser ofta problem så som konflikt, politisk oro, miljökatastrofer och sociala orättvisor. Den ständiga konfrontationen med svåra situationer och mänskligt lidande har tvingat Suvra att inse att livet sträcker sig bortom rädsla och motvilja.

Munem Wasif (f. 1983)
Munem är en uppmärksammad fotograf, konstnär och filmskapare med en humanistisk inriktning på sociala och politiska frågor i Bangladesh. Han undersöker komplexa problem genom att närma sig människor, både fysiskt och psykologiskt. I sitt  arbete experimenterar Munem med video, ljud och olika fotografiska strategier, samtidigt som han använder sig av ett dokumentärt bildspråk. Ofta skildar Munem arbetarnas liv, från stenhuggare till textilarbetare, samt komplexiteten av identitet och religion. Munem har i sitt senaste verk Kheyal, som visas på Färgfabriken, skapat en berättelse utifrån historier från och av gamla Dhaka. 


Fördjupning

Om den bangladesiska konstscenens utveckling
The Changing Paradigms of Bangladeshi Art
Ruxmini Reckvana Q Choudhury, assisterande curator vid Samdani Art Foundation


Relaterat

Delta och Sediment är sprunget ur Färgfabrikens pågående internationella program New Urban Topologies, som undersöker hur urbanisering hänger samman med samhällsutveckling och kultur. Metoden bygger på möten mellan arkitektur, stadsplanering och konstnärliga strategier i workshops och andra aktiviteter som sammanför lokala aktörer och ett internationellt nätverk.

Färgfabriken har under flera år arbetat i länder som Myanmar och Indonesien genom vårt internationella program New Urban Topologies (NUT) vilket gett oss ett brett kontaktnät inom arkitektur, konst och stadsplanering. Erfarenheterna därifrån har resulterat i tre omfattande utställningar där konstnärer från olika delar av Syd- och Sydostasien, med skilda uttryck, reflekterat över situationen i sina hemländer.

Delta och sediment är den senaste större satsningen efter Indonesien genom Heri Donos Animachines 2015 och Balans och Provokation från Myanmar 2016.


I media

”Det fina med Färgfabrikens grupputställning ”Delta och sediment” är att den känns som en reva i det flöde som brukar möta oss i fråga om Bangladesh. De tre konstnärerna är alla baserade i Dhaka och deras sinsemellan mycket olika uttryck förenas av att samtliga låter mig se bortom det jag vet och förväntar mig.”
– Sebastian Johans, DN

”Genom att nyansera bilden får betraktaren en unik inblick, inte bara i dagens Bangladesh, utan även i tre spännande konstnärskap.” 
– Johanna Theander, Konsten.net

”Genom sin hängning blir utställningen lik en föreställning. Från entréns trapphall kliver man upp i den nedsläckta salen som på en scen. Ur mörkret lyfter så strålkastarna fram de deltagande verken.”
– Bengt Jahnsson-Wennberg, Omkonst.se


Tack till Samdani Art Foundation

Samdani Art Foundation (SAF) är en privat stiftelse i Dhaka, Bangladesh, grundat 2011 av Nadia Samdani och Rajeeb Samdani samt under konstnärlig ledning av curator Diana Campbell Betacourt, SAF. Samdani arbetar med syftet för att stödja landets samtida konstnärer och arkitekter. Färgfabriken har fått stor hjälp av organisationen i förmedling och kontakt med konstnärer i Dhaka.