David Byrne Playing the building


8 oktober 2005 13 november 2005

Installation
Stora salen, Färgfabriken


Stora salen på Färgfabriken förvandlas till en enorm orgel i denna installation av David Byrne.


Det var för att tillverka denna något udda kombination som den fabrik där Färgfabriken numera huserar byggdes 1889. Entreprenören och uppfinnaren Helge Palmcrantz var byggherre och mannen bakom uppfinningarna. Det finns ett par etsningar som avbildar av den nyinvigda fabriken. Arbetarna står och svetsar i en annars helt öppen sal. Det som måste ha varit skitigt och bullrigt i verkligheten ter sig nästan graciöst och avskalat när det är porträtterat med torrnål.

När Palmcrantz dog och hans imperium föll samman köpte Wilhelm Becker lokalerna. Från 1903 användes de ända fram till 70-talet för att bedriva färgfabrik. Och därefter under några år – under stadigt rumsligt förfall – som lager, innebandyarena och för diverse provmålningar. Man beviljades nämligen inte tillstånd att riva byggnaden. Och det var nog mer slump än medveten strategi från myndigheternas sida. Det mesta av det svenska fabriksarvet försvann när Sverige var en rik och modern nation som rev för att få luft och ljus på 60- och 70-talen.

Som färgfabrik byggdes lokalerna ständigt om i takt med förändrade produktions- och arbetsvillkor. Man lade till en entresolvåning, byggde mellanväggar och skapade en mängd rum i rummet. Den öppna salen försvann. Men annat kom till.

När Färgfabriken drogs igång 1995–1996 var etsningarna från sent 1800-tal ett viktigt redskap när vi skulle återställa lokalerna. Bakom alla tillskott och nybyggnationer var strukturen var nämligen intakt, en gjutjärnskonstruktion med ihåliga pelare i två rader och i-balkar mellan långväggarna.

Tio år senare förvandlar David Byrne stora salen till ett musikinstrument. David har lyckats skapa något som jag själv först hade svårt att begripa vidden av. Han får själva arkitekturen, rummet självt och dess konstruktion, att bli ett instrument. Ljuden skapas helt utan förstärkare via vibrationer och resonans. Besökarna kommer verkligen att kunna ”spela byggnaden”, komplett med diskant, bas och rytmsektion. Det är en händelse som ser ut som en tanke. Ett mer passande sätt att fira vårt tioårsjubileum har jag svårt att tänka mig.

Färgfabriken är inget museum. Vi har inget uppdrag från stat eller kommun att leva upp till. Färgfabriken är heller ingen vanlig konsthall. Vi har ingen samling och ingen ensam mecenat som står för kulorna. Av pur överlevnadsinstinkt har vi varit tvungna att definiera vad vi kan bidra med i dagens samhällsklimat, lokalt i Stockholm och i ett större perspektiv. Den ena sidan av det är det vi kallar samtidslaboratoriet. Vi upptäckte att just den oberoende kulturella plattformen var ett bra verktyg för att skapa diskussion och debatt kring en mängd olika samhällsfrågor. Vi kunde spela en roll som andra aktörer – medier, näringsliv, politik – inte kan spela men har behov av.

Den andra sidan är det som Playing the Building är ett exempel på, när vi samarbetar med konstnärer och låter dem utveckla helt nya projekt, oftast av en karaktär som av en eller annan anledning inte skulle gå att genomföra någon annanstans, på ett vanligt museum eller en vanlig konsthall. Förra året gick Doug & Mike Starn från 20 års representation av ljusfenomen genom fotografi till att faktiskt skapa ljus. Året innan lät vi Carsten Höller byta utställning varje dag för att addera ytterligare ett element av förvirring till utställningsfenomenet. Och dessförinnan procucerade Maurizio Cattelan en liten Hitler för Färgfabriken, som ställdes ensam i den stora, tomma lokalen.

Playing the Building är inte en vanlig platsspecifik installation. Det är något mer. Jag vet inte vad man ska kalla det riktigt, men det David Byrne ställer ut är ju egentligen själva Färgfabriken. Fast omformulerat till ett musikinstrument. Det är heller inte en vanlig ljudinstallation. Jorge Luis Borges måste le i sin himmel åt denna möjlighet att pröva ett helt nytt instrument, som ett nytt alfabet eller språk. Ingen vet vad det bär på – och vilken musik det kan frambringa. Men alla är välkomna att pröva dess möjligheter. Det är bara att sätta sig ner och spela byggnaden.

Fördjupning

David Byrne om sitt verk Playing the Building

Musiker testar Playing the building