Dada Öst? – Rumänerna på Cabaret Voltaire


29 september 2007 28 oktober 2007


En utställning som anknyter till dadaismens födelse.


Det sägs att dadaismen föddes den 5 februari 1916, på ett fullsatt Cabaret Voltaire i Zürich. Det var en legendarisk öppningskväll där det bland deltagarna fanns fem unga rumäner. De tre bröderna Janco, Tristan Tzara och målaren Arthur Segal, som alla hade flytt sitt hemland. De kom att bli en betydande del av den fortsatta dadarörelsen.

Det finns en mängd information och teorier om bakgrunden och grundarna till dadaismen. Men få har uppmärksammat och fokuserat på utvecklingen i östra Europa. Tom Sandqvists bok ”Dada Öst; Rumänerna på Cabaret Voltaire” publicerades 2005, och tar upp just detta och ligger som bakgrund till utställningen på Färgfabriken. Utställningen är initierad av Cabaret Voltaire – Zürich och utvecklad av curatorn Adrian Notz och Färgfabriken. Utställningen gör en historisk undersökning av Tristan Tzaras och Marcel Jancos rötter. Den undersöker hur deras ursprung har bidragit till dadaismens utveckling men även hur denna påverkat dagens rumänska kulturella perspektiv.

Verk av samtida rumänska konstnärer som Irina Botea, Mircea Cantor, Stefan Constantinescu, Harun Faroki, Andrei Ujica, Ion Grigorescu, Sebastian Moldovan, Ciprian Muresan, Dan Perjovschi, Lia Perjovschi, Cristi Pogacean, Florin Tudor och Mona Vatamanu står som representanter. Dessa verk är skapade eller utvalda speciellt för den här utställningen. Även den dadaistiska kopplingen till Sverige finns representerad med verk av Greta Knutsson – Tzara, Tristan Tzaras fru, samt med Viking Eggelings viktigaste film, ”Diagonalsymfonin”. Dessutom visas även utvalda dokumentationer av aktioner av Dorinel Marc. Som en djupare insikt i utställningens huvudteman kommer två arkiv att finnas tillgängliga: Tom Sandqvists DEA (Dada East Archive) och Lia Perjovschis CAA (Contemporary Art Archive)

Katalogen till utställningen innehåller texter av bland annat Daniel Daboczy, Adrian Notz, Dan Shafran och ett projekt av Carl Michael von Hausswolff.


I samarbete med

Dada Öst? Rumänerna på Cabaret Voltaire är ett samarbete mellan Färgfabriken, Cabaret Voltaire i Zürich, Rumänska kulturinstitutet, E-Cart, MCC och Embassy of Switzerland.