Centrum – Periferi – Om politisk och kulturell geografi.


18 november 2021


Hur beskriver / förstärker media myter och fördomar i de nordiska länderna? Bör vi utmana den gängse världsbilden med stora urbana centrum i relation till odefinierad landsbygd? Vad är centrum och vad är periferi på ett runt klot? Och vem äger rätten att definiera vad som är vad?Hur beskriver vi de nordiska länderna idag? Hur skildras norr och söder? Vad händer när vi vänder kartan, när gamla invanda strukturer försvinner och när ekonomiska och kulturella gränser och förhållanden rubbas? Hur ser framtiden ut? Nya områden exploateras; Grönland kan bli centrum för gruvindustri, nya transportvägar går över Arktis, Norrland får batteritillverkning. Rubbar detta den mentala bilden av att centrum traditionellt ligger i söder i den nordiska kontexten?

Med seminariet vill vi skapa samtal kring dessa frågor och blicka in i framtiden!


Program

14.00: Välkomna och introduktion, Joachim Granit, Färgfabriken

14.05: Andreas Brännlund från nätverket North Cultitude 6263 presenterar nätverket och dagens frågor kring centrum och periferi.

14.20: Daniel Urey, Färgfabriken, om utställningen Symbiosis och begreppet hinterland

14.35: Fredrik Högberg, tonsättare. Om att verka konstnärligt med Nyland som centrum.

15.00: PAUS

15.10: Clara Bodén, filmskapare, producent och konstnär visar filmen Stamnätet (4.30 min) och pratar om sitt konstnärskap som mycket bygger på Centrum – Periferiperspektiv.

15.45: Amund Sjølie Sveen, konstnär, Harstad, berättar om Nordting (The Nordic Assembly), ”en nomadisk folkförsamling för Norden, en fest för periferin, en separatisk rörelse för den arktiska kolonin”.

16.05: fortsatta samtal om centrum-periferifrågor, med bland andra Terese Bengard från Hela Sverige ska leva och Ole Tolstad från North Cultitude 6263

Språk: Nordiska (Sv, No, Dk)
Moderator: Anderas Brännlund, North Cultitude 6263 och Joachim Granit, Färgfabriken


Medverkande

Clara Bodén är filmskapare och producent. Sedan tio år tillbaka driver hon den kreativa plattformen Vapen och Dramatik AB. Hon nominerades 2015 till en Guldbagge för sin film ”Lgh + bil + allt jag har och äger” och tilldelades Jan Fridegårdpriset 2020 liksom Västerbottens Kurirens Kulturpris 2021 för ett konstnärligt arbete som rör sig i spänningsfältet mellan stad och landsbygd. Moderna Museet har under året förvärvat hennes film Stamnätet till den permanenta samlingen.

Amund Sjølie Sveen (f. 1973) är konstnär, född och uppvuxen i Vadsø i Finnmark. Utexaminerad från Musikkonservatoriet i Tromsø, med diplom i soloslagverk från Musikhögskolan i Göteborg. Han arbetar inom ett brett spektrum av uttryck och medier, med särskilt fokus på att undersöka specifika sociopolitiska frågor i vår globaliserade världsordning, ofta baserad i Norden. Har sedan 2014 särskilt haft nomadfolkrörelsen NORDTING som konstnärlig bas.
www.explorerstraveler.com  www.nordting.no   

Fredrik Högberg är en svensk tonsättare och musikproducent och universitetslektor i musikalisk gestaltning. Han bor och är verksam i tingshuset i Nyland i Ångermanland.

Andreas Brännlund är konstnär och kulturproducent. Han är medgrundare och styrelseordförande för nätverket North Cultitude 6263, idéutvecklare och konstnärlig koordinator på Teater TRE RUM samt konstnärlig ledare på Lat63 art production.


Relaterat

Programmet är ett samarbete mellan Färgfabriken och North Cultitude 6263 inom ramen för utställningen Symbiosis på Färgfabriken.

Symbiosis utställningen på Färgfabriken är ett slags experiment i symbiotiskt tänkande i mötet mellan forskning, konst, arkitektur och mycket mer.

North Cultitude 6263 är ett nätverk för samarbete mellan konstnärer och kulturskapare längs 62a och 63e breddgraderna. De problematiserar begrepp som centrum – periferi, vrider på perspektiv och ifrågasätter invanda geografiska betraktelsesätt och värdeperspektiv. Sträckan längs 62a och 63e breddgraden är 47 % av jordens omkrets, medan kartboken ofta jämställer alla breddgraders längd utifrån ekvatorn. Genom att betrakta nämnda nordliga breddgrader, detta pannband på jordens hjässa i öst-västlig riktning, skapas ett område som skär rakt igenom nationalstater och identifierar en ny ”kultur-geografi”. Det plötsliga ekonomiska intresset i vissa områden i kombination med klimatförändringar skapar påfrestning på miljön och kulturer längs breddgraderna. Samtidigt finns en växande kulturell identitet på många platser som skapar starka kulturuttryck. Nätverket försöker orientera sig i denna geografi och knyta samman kulturutövare av olika bakgrund och profession.

Idag ingår ca 500 konstnärer och kulturskapare från Grönland, Island, Färöarna, Norge, Sverige, Finland och Västra Sibirien i nätverket och ett trettiotal projekt har skapats genom nätverket som funnits i tio år.

North Cultitude 6263