Carsten Höller One day One day


19 september 2003 25 oktober 2003

Separatutställning
Stora salen, Färgfabriken


Perception och sinnesförnimmelse speglas i gigantiska ljusväggar.


One day One day är en utställning som fungerar på flera olika nivåer. Det verk som visas bygger på en ny version av ett verk som ursprungligen skapades för utställningen ”Synchro System” på Fondazione Prada, 2000, ”The Light Wall”. För utställningen på Färgfabriken har verket installerats så att det intar hela stora salen på Färgfabriken med placering i mittskepp och en motstående spegelkonstruktion som framhäver effekten ytterligare. Verket är sju meter i längd och fyra meter i höjd och består av ca 1.700 25W glödlampor som blinkar på en intervall mellan 7 och 8 herz (7-8 ggr per sekund). Detta skapar starka retinala efter-bilder. Verket upplevs bäst med slutna ögon – då röda, blå och gröna ljusfenomen kan tyckas framträda.

Om konstnären

Carsten Höller arbetar med en konst som är direkt fysiskt och psykiskt påtaglig. Den påverkar vår perception och våra sinnen så att vi blir berörda, inte av inlevelse utan för att våra sinnen säger åt att reagera på de signaler som verken sänder ut. Detta skapar något som kan beskrivas som en hallucinatorisk effekt. Ju längre vi stannar inför verken desto påtagligare blir de och desto tydligare kan vi observera hur vi själva reagerar – och fungerar. Det gör att verken laborerar på flera olika nivåer samtidigt. Å ena sidan framkallar de direkta sinnliga reaktioner – och å andra sidan gör de att vi kan betrakta hur vi och våra sinnen är konstruerade. Inte sällan får Carsten Höller oss att inse att vi lurar oss själva. Våra ögon fungerar som en flash-animation på en datorskärm; de låter oss tro att vi ser något som egentligen inte finns där, eller som bara finns där i fragment. I slutändan gör detta att man kan se Carsten Höllers konstnärskap som en ständigt pågående undersökning av verklighetens konstruktion och uppbyggnad. Och eftersom vi reagerar individuellt på verken – medan några upplever njutning kan andra bli provocerade av verkens effekt – är han också intresserad av samtalet mellan besökarna. Inte för inte startade Carsten Höller 1999 ett projekt han kallar ”The Laboratory of Doubt” (Tvivlets laboratorium).


Relaterat

Verket One Day One Day är delvis inspirerat av ”The Dream Machine” av Brion Gysin och Ian Sommerville. Detta visas Färgfabrikens projektrum, i den parallella utställningen Influence.