Brion Gysin Influence


19 september 2003 25 oktober 2003

En utställning sammanställd av Carl Michael von Hausswolff
Projektrummen, Färgfabriken


I anknytning till Carsten Höllers utställning i stora salen på Färgfabriken har Carl Michael von Hausswolff nu sammanställt ett antal verk av Brion Gysin (1916–1986)  i de tre projektrummen.


Brion Gysins inflytande är underskattat och relativt okänt. Konstnärer, författare och kompositörer verksamma från 1950-talet och framåt refererar till Brion Gysins arbeten. Listan kan göras lång: Paul Bowles, William Burroughs, Gergory Corso, Brian Jones (Rolling Stones), Ornette Coleman, Steve Lacy, David Bowie, Nicholas Roeg, Brian Eno, Psychic TV, Coil, The Hafler Trio, Ceryth Wyn-Evans, Carsten Höller, CM von Hausswolff… Som bildkonstnär utvecklade han ur japansk kalligrafi en eget kalligtafisk teknik så raffinerad att William Burroughs sa i en text om Gysins måleri att ”writing is 50 years behind painting”. Som poet var han en av pionjärerna av Sound Poetry med verk som ”I Am That I Am” och ”Pistol Poem”. Han skrev ett flertal böcker som ”The Process”, ”The Last Museum” och i samarbete med Burroughs: ”The Third Mind”. I samarbete med matematikern Ian Sommerville utvecklade han objektet Dreamachine, en hjärnvåg simulator som stimulerar och framkallar hallucinationer. CM von Hausswolff träffade Brion Gysin i början av 80-talet och har sedan dess influerats av Gysins aktiviteter.

Konstnären CM von Hausswolff har under de senaste åren satt samman en serie utställningar för Färgfabriken, där han låtit några av dem som betytt mycket för hans eget konstnärskap träda fram genom personligt iscensatta utställningar. Dessa utställningar, med bland andra Friedrich Jürgensen, Leif Elggren och Rune Lindblad, har blivit små pärlor som fått betydelse långt utanför Sveriges gränser.