Bo I. Cavefors – En kulturgärning utöver det vanliga


22 februari 2003 9 mars 2003


En utställning om Bo I. Cavefors, sammansatt av konstnärerna Leif Elggren och Kent Tankred.


Bo Cavefors är legendarisk som bokförlaggare och skribent. Från 1959 och fram till 1979 drev han bokförlaget Bo Cavefors i Lund, av flera betraktat som det kanske viktigaste bokförlaget i Sverige under 1900-talet. Under denna period gav det ut inte mindre än 850 titlar. Förlaget gjorde en ovärderlig instats genom en bredd, öppenhet och intellektuell spänst som saknar motstycke i svensk utgivningshistoria. Man introducerade, presenterade och översatte författare, filosofer och fenomen från en mängd olika kulturkretsar. Utgivningen päglas av dynamik som vittnar om en unik oräddhet och en egensinninghet som stimulerat många och som fortsätter att göra det. För det svenska intellektuella kan dess värde inte nog bejakas.

1979 raserades dock detta arbete av den dåtida svenska byråkratin, av en svensk osäkerhet om hur man värderar det egna och det unika här i landet: ett hårt slag för den svenska kulturen och ett hårt slag för Bo Cavefors. I samband med detta flyttade han till Italien. Därifrån drev han Verlag Bo Cavefors som hade sitt centrum i Zürich, och där han gav ut böcker på såväl tyska som svenska. Under en period i början på 90-talet blev han åter synlig i Sverige med den högkoncentrerade tidskriften Svarta Fanor, ett kraftfullt näringstillskott i det svenska kulturklimatet. Svarta Fanor har också senare fortsatt (och fortsätter) som digital tidskrift. Under senare delen av 90-talet och i inledningen av 2000-talet har han givit ut cirka 200 titlar i den bokserie han kallar Waist Coat Pocket Books. En serie märkliga böcker, eller Artists´ Books, som han själv ställer samman i sin dator, printar ut, klipper och klistrar och ger ut i små begränsade upplagor.

Det är nu ett stort nöje för Färgfabriken att få denna möjlighet att visa ett urval ur denna serie samt ge en helhetsbild av Bo Cavefors verksamhet i form av kataloger, tidskrifter och artiklar – genom denna utställning som sammanställts av konstnärerna Leif Elggren och Kent Tankred.


Relaterat

Utställningen löper parallellt med projektet ”The Expanded Book”, där professorer, tidigare och nuvarande elever från Konsthögskolan arbetat med boken som fenomen i vår tid. Bo Caverfors kommer själv att närvara vid öppningen samt kommer den 25:e februari att medverka vid ett seminarium kring boken och dess expanderande fält som samarrangeras av Färgfabriken och Konsthögskolan i Stockholm.