BLOD(y) – Ett forsknings- och filmprojekt


21 november 2019 24 november 2019

Open Studio, Färgfabriken

Konstnärer: Annika Boholm och Kersti Grunditz Brennan


Utställning runt BLOD – ett forsknings- och filmprojekt kring gränsöverskridande innehåll, estetik och samarbetsformer i filmberättande.


BLOD(y) exponerar arbetsprocesserna med BLOD inom ramen för Färgfabrikens projekt Open Studio. I ena rummet rullar filmen BLOD. I rummet intill finns kostymer, rekvisita och manus, klippskisser och råfilm och på angivna tider föreläsningar om relaterade ämnen. BLOD-skaparna Annika Boholm & Kersti Grunditz Brennan finns på plats för samtal, interaktion och utbyte av erfarenheter runt konstnärliga utmaningar och insikt

Forskningsprojektet utforskar samskapande över yrkesgränser, mellan vänskap och professionell relation samt bortom akademiska tillhörigheter – ett växelverkande skrivande, filmande, klippande – en flytande och oskarp linje mellan liv och konst. De sträcker ut armen och arbetar med vad de får fatt i. Ett arbetssätt som väcker och utvecklar idéer som förgrenar sig utan inbördes hierarki. I ett kompromisslöst tillsammans driver de handgripligen alla konstnärliga processer, ifrågasätter maktstrukturer och konstnärsmyter på samma gång som de utmanar filmmediets traditionella naturalism och berättarlogik i bildspråk och andra gestaltningar.


Filmen BLOD gestaltar kvinnligt blödande från vagga till grav, men handlar inte bara om vätskor. BLOD undersöker även svallvågorna som väller upp mellan människor när kroppar sviker. Händelserna där arbetssätt, nyckelfrågor och konstnärlig ambition förkroppsligas, är egna och andras erfarenheter kring att vara människa med hjärna, hjärta och livmoder.

Medverkande

Annika Boholm och Kersti Grunditz Brennan gick på Danshögskolan samtidigt. De gjorde ett gemensamt examensarbete och har sedan dess i perioder medverkat i varandras dans- och filmprojekt. Båda har skiftat huvudfokus från dans till andra konstnärliga uttryck. BLOD är det första filmprojekt de utvecklar tillsammans.

Annika Boholm är född i Falun. Hon arbetade fram till 2005 i huvudsak med koreografi och rörelseregi. Efter studier på Nordens författarskola Biskops-Arnö, skriver hon för olika medier och i olika genrer.  Annika undervisar i scenkonst på Stockholms konstnärliga högskola.

Kersti Grunditz Brennan kommer från Jämtland och är främst verksam som filmare och filmklippare, senast med filmen Citizen Schein och dokumentären CJDG om konstnären Carl Johan De Geers retrospektiv på Färgfabriken. Kersti är lektor i filmklippning och doktorand i film och media med fokus på klippning vid Stockholms konstnärliga högskola.

Program

Under perioden 21 november–24 november anordnas filmvisningar och olika samtal inom ramen för utställningen.


Relaterat

Blod(y) är ett samarrangemang mellan Färgfabriken Open Studio och Stockholms konstnärliga högskola inom ramen för Kersti Grunditz Brennans doktorandprojekt. Läs mer om BLOD(y) här!

Open Studio påbörjades 2017 genom samarbetet med konst- och designgruppen Very Very Gold, då Färgfabriken bestämde sig för att utforska olika sätt att exponera den kreativa tanken och handlingen, innan den intagit sin slutgiltiga form, samtidigt som vi ville föra kreatörer och publik närmare varandra

Open Studio handlar om att exponera den kreativa tanken när den fortfarande befinner sig i rörelse. Till Open Studio bjuder Färgfabriken in olika spännande kreatörer att under en kort tid ta över ett projektrum.