Cykel-dérives – Tar sig an stadslandskapet bortom innerstaden.


10 oktober 2015, 3 oktober 2015


Under drygt en månads tid har koreografen Anna Asplind ”drivit omkring” på cykel mellan Färgfabriken och konsthallen i Haninge kulturhus. Att ”driva omkring” eller utföra en dérive är en metod som användes av den politiska och konstnärliga rörelsen situationisterna i 50-talets Paris. Likt deras undersökning av industrisamhällets urbana miljö och dess påverkan på vår sinnesstämning har Asplind genom dériven undersökt förortslandskapets effekt på den resande kroppen. Tillsammans med den audiovisuella konstnären Marcus Wilén och kompositören Tomas Björkdal har hon skapat ett videoverk där platsens psykogeografi leder resan framåt från scen till scen. I ett förortslandskap utformat för bilen, där platsens form, den höga hastigheten och ljudvolymen gör det ogästvänligt att vistas, har de tagit sig tid att stanna upp. Bilens dominans i denna miljö skapar gränser och barriärer för den resande kroppen vilket försvårar för mötet mellan människor. Genom att öppna sinnet, bryta det vanliga rörelsemönstret och lägga bort förutfattade meningar kan vi se och uppleva nya saker. Verket uppmuntrar besökaren till att tillfälligt ta rummen mellan öarna av bebyggelse i besittning och ge dessa odefinierade platser identitet genom att utföra en egen #cykelderive. 

Under Experiment Stockholm organiserar hon också tvp cykel-dérives mellan Liljeholmen och Haninge, där deltagarna slumpmässigt låter sig driva fram genom stadslandskapet för att upptäcka oanade sidor. 

Vad har cykling och dans gemensamt? Läs Anna Asplinds artikel för Cykelfrämjandet. 

Tid och plats

3 oktober kl 13: Cykeldérive från Liljeholmen i riktning mot Haninge

Tillsammans startar vi från Färgfabriken och undersöker förortslandskapen mellan Liljeholmen och Haninge. Ta med din cykel och möt upp gruppen på Lövholmsbrinken 1, Liljeholmen kl 13.

För frågor och anmälan kontakta: Karin Englund

Start: Färgfabriken, Liljeholmen 
Tid: ca 2-3 timmar
Arrangör: Färgfabriken och Haninge kultur.

10 okt kl 13: Cykeldérive från Haninge i riktning mot Liljeholmen

Tillsammans startar vi från Konsthallen i Haninge kulturhus och undersöker förortslandskapen mellan Haninge och Färgfabriken vid Liljeholmen. Ta med din cykel och möt upp gruppen i Haninge kulturhus kl 13.

För frågor och anmälan kontakta: kristyna.muller(a)haninge.se

Start: Haninge kulturhus
Tid: ca 2-3 timmar
Arrangör: Färgfabriken och Haninge kultur.