Autistisk Kilskrift – En utställning i gränslandet mellan konst, litteratur, musik, film och filosofi


17 februari 2007 11 mars 2007

Samverkansprojekt
Projektrummen, Färgfabriken

Medverkande: John Andersson Cristian Andersson Jakob Anckarsvärd Taro F Boruta Christian Cavallin Timothy Crisp Leif Elggren En halv kokt i folie Johannes Flink Mattias Forshage Ulrika Gomm Edvard Graham Lewis Johanna Gustafsson Furst Sten Hanson Giuliano Killgren Medici Jenny Killgren Medici C M Lundberg Emma Lundemark Iwo Myrin Måns Mullner Nanok Niklas Nenzen Katarina Norling Eva Kristina Olsson Olof Pettersson Patrik Qvist Sebastian Saar Iris Smeds Stina Stigell Kristoffer Zetterstrand Nina Wähä Thomas Öberg


En fortsättning av utställningen Autistisk Kilskrift på Galleri Niklas Belenius, visas i Färgfabrikens projektrum.


Styx förlag har sedan sommaren 2005 producerat böcker i ett gränsland mellan konst, litteratur, musik, film och filosofi. Böckerna är ofta förankrade i utställningar och performance uppträdande.

Under 2006 började bokprojektet Autistisk Kilskrift i samarbete mellan 32 konstnärer, filosofer, musiker och poeter. Projektet jäste och fungerade som ventil, aggregat och membran genom att i mentaliteten rymma och andra sidan sammanföra de till synes mest disparata element som text, konstobjekt, ljud, performance och olika konstnärskap. Det ledde till en gedigen bok och Galleri Niklas Belenius första utställning. Subversiv litteratur och konstyttring fick en ytterligare en plattform att sprida sig ifrån.

Nu visas en fortsättning av utställningen Autistisk Kilskrift i Färgfabrikens projektrum. Den 17 februari öppnar utställningen med stor performance kväll mellan 18-01, samt fest i bar. Utställningen lämnar rum åt texternas intrång på material och form. Med välavgränsade ytor och endast öppningar som vänds och späns mot varandra skapas ett myller där bild, ljud och text förs samman i känslan. Här sveper inte tanke, den klipper mellan dem intensiva verken. Vi finner inga grundbultar och inga söndertrasade fundament bara en utställning i frenesi.